20.04.2015 Pärnu linna koolidevahelises koostöös on mobiletogether-byodalustatud e-õpet toetava digiõpiku loomist, mis on mõeldud õpetajatevahelise teadmiste, tarkuse ja praktiliste kogemuste jagamiseks.

Avalikuks kasutamiseks kogutakse kokku Pärnu koolide poolt läbiviidud nutitundide õpistsenaariumid, metoodilised materjalid, õpetajate ja õpilaste poolt valminud õppematerjalid .

Käesolevale veebilehele  lisatakse õpetajate poolt kirja pandud õpistsenaariumid, mis sisaldavad:

  • õppetegevuse eesmärki;
  • ülesande ja tegevuste kirjeldust;
  • tegevustega seotud ja tunnis kasutatud õpikeskkondade/rakenduste valikut ja kirjeldust;
  • õpikeskkondade/rakenduste juhiseid;
  • tunnitööna valminud head näited õpilaste töödest

Nutitundide kogumine on jätkuv protsess ja digiõpikut hakatakse edaspidi täiendatama kaasatud osapoolte poolt.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail