image_pdfimage_print

Nurk ja nurga liigid

Tunnis kasutatud harjutused: Enesekontrollitestid Eesmärk: Õpitud materjali kinnistamine Uute oskuste omandamine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö käik: Mis on nurk? Millised on nurga liigid? Kuidas ja millega nurga suurust kindlaks teha?…
Continue Reading

Sõnastikuvormide moodustamine

Tunnis kasutatud keskkonnad Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 Teema: Sõnaraamatute kasutamine, sõnastikuvormide moodustamine Eesmärk:  Tuletada meelde õigekeelsussõnaraamatute kasutamine, õpetada veebisõnaraamatu kasutamist, äratada õpilastes huvi kasutada digivahendeid õppetöös. Töö käik: Tuletasime õpilastega…
Continue Reading

Järgarvud 1.-31

Tunnis kasutatud keskkonnad – õpilaste jaoks on tunnikava üleval õpetaja blogis Teema: järgarvud Tunde: 3 tundi Eesmärk:  järgarvud eesti keeles ja inglise keeles; -12. sidumine kuude nimedega; oma sünnipäeva ütlemine…
Continue Reading

Talvine aialindude vaatlus

Tunnis kasutatud keskkonnad Määramisabi Eesmärk: Lindude tundmaõppimine. Töö käik: Tööülesannetega tutvumine (vaatluse läbiviimise koha valik, vaatlustabeli täitmise põhimõtted, vaatluse läbiviimise aeg) Digiseadmesse sobiva linnumääraja allalaadimine  Kasutatavate veebilehtede valimine. Teatmeteosed Lindude…
Continue Reading