image_pdfimage_print

Talvine aialindude vaatlus

Tunnis kasutatud keskkonnad Määramisabi Eesmärk: Lindude tundmaõppimine. Töö käik: Tööülesannetega tutvumine (vaatluse läbiviimise koha valik, vaatlustabeli täitmise põhimõtted, vaatluse läbiviimise aeg) Digiseadmesse sobiva linnumääraja allalaadimine  Kasutatavate veebilehtede valimine. Teatmeteosed Lindude…
Continue Reading

Sõnaliikide kordamine

Tunnis kasutatud keskkonnad Töö sisu: Tuletasime meelde nimi-, omadus- ja tegusõnade küsimused harjutasime sõnaliikide tundmist Seejärel täitis õpilane analoogseid harjutusi töövihikus Eesmärgid: Digivahendite otstarbeline kasutamine Huvi äratamine Klass: 3 Õpetaja: Pärnu Ülejõe…
Continue Reading

Vanaaegsed asjad

Tunnis kasutatud keskkonnad/harjutused: viktoriin „Vanad asjad“ Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus:  Teema: Vanaaegsed asjad, nende kasutamine vanasti. Võrdlemine tänapäeval olevate esemetega Eesmärk: Tutvustada lastele esemeid, mida kasutati vanasti Vahendid: arvelaud, sirp…
Continue Reading

Koostööoskus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni eesmärk on õpetada lastele mängulisel viisil lihtsate tegevuste ja ülesannete abil koostööoskust. Tund lõimub eesti keele ja kunstiõpetusega. Õpilane osaleb aruteludes teab ja esitab…
Continue Reading

H sõna algul

Tunnis kasutatud harjutused LearningApps Õpilaste tegevuse kirjeldus:  Eesmärk: harjutada h õigekirja. Huvi äratamine. Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö sisu: alustuseks soojendusharjutus Seejärel tööleht: erinevad valik- ja korrektuurharjutused Lisaks leia vastandtähendusega sõnu, mis…
Continue Reading