image_pdfimage_print

Ebareeglipärased verbid

Tunnis kasutatud keskkonnad: Eesmärk: õppida tundma/kirjutama ebareeglipäraste verbide kolme põhivormi Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus:  Ajavormide õppimisel on oluline teada tegusõnade põhivorme. Esimese etapina õppisime põhivorme suuliselt n-ö traditsioonilises klassiruumis.…
Continue Reading

Nurk ja nurga liigid

Tunnis kasutatud harjutused: Enesekontrollitestid Eesmärk: Õpitud materjali kinnistamine Uute oskuste omandamine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö käik: Mis on nurk? Millised on nurga liigid? Kuidas ja millega nurga suurust kindlaks teha?…
Continue Reading

Sõnastikuvormide moodustamine

Tunnis kasutatud keskkonnad Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 Teema: Sõnaraamatute kasutamine, sõnastikuvormide moodustamine Eesmärk:  Tuletada meelde õigekeelsussõnaraamatute kasutamine, õpetada veebisõnaraamatu kasutamist, äratada õpilastes huvi kasutada digivahendeid õppetöös. Töö käik: Tuletasime õpilastega…
Continue Reading