image_pdfimage_print

Maailma veestik – kaardinomenklatuuri õppimine ja kontrollimine

Tunnis kasutatud harjutused:   Eesmärgid: Õpitud materjali kinnistamine Õpilaste teadmiste kontrollimine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: :   Kanname tunnis kontuurkaardile maailma suurimad järved, jõed, mered, lahed, väinad.…
Continue Reading

Ruutfunktsioon. Parabool

Tunnis kasutatud keskkonnad/harjutused: GeoGebra Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Ülesanne: konstrueerida erinevaid ruutfunktsioone, katsetada liugurite abil kordajate parameetrite muutmist ning lõpuks animeerida. Liikuvatele paraboolidele seadistada „jälje“ jätmine, katsetada erinevate värvidega jne.…
Continue Reading