image_pdfimage_print

Venemaa

Tunnis kasutatud keskkonnad/harjutused: Thinglink - juhend Koolielus Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Ülesandeks oli koostada Venemaa kaardile ülevaade Venemaa jõgedest, järvedest, mägedest, linnadest, naaberriikidest ning tutvustada seda klassikaaslastele. Töö teostati arvutiklassis, lisades infot…
Continue Reading

Film

Tunnis kasutatud keskkonnad Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased töötasid grupis ja neil tuli valida üks varsti kinoekraanidele tulev film ja reklaamida seda nii, et just nende grupi filmi tahetaks kõige…
Continue Reading

In a cafe (Kohvikus)

Tunnis kasutatud harjutused Nutitelefoni või tahvelarvuti kaamera + Windows Movie Maker Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased pidid tunnis ette valmistama stsenaariumi dialoogiks kohvikus ja siis seda filmima ja töötlema windows…
Continue Reading

Landmarks of London

Tunnis kasutatud keskkond AnswerGarden Tunnis valminud sõnapilv Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  AnswerGarden on veebileht, kus saab luua sõnapilve. Õpetaja püstitab küsimuse ja õpilased vastavad sellele kuni 20 sõnamärgiga, sisestades iga…
Continue Reading

Konrad Mägi looming

Tunnis kasutatud keskkond Google otsing Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Konrad Mägi loominguga tutvumine, erinevates tehnikates töödega tutvumine. Konrad Mägi erinevate tehnikate tundmaõppimine, näidete leidmine nutitelefonidest. Oskus vaadata ja näha ja…
Continue Reading

London Sights

Tunnis kasutatud harjutus Kahooti viktoriin (Kahoot videojuhend; Kahoot juhend internetis) Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased kasutavad nutivahendit ning sellel rakendust kahoot. Koostasin viktoriini eelnevalt juba tuttavate Londoni vaatamisväärsuste kohta, kasutasin palju…
Continue Reading

Ajavööndid

Tunnis kasutatud keskkond Google Forms + Flubaroo lisandmoodul Juhend Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Alustuseks kontrollisime üle töövihikust eelmisel tunnil tehtu. Kes ajavööndite teemas veel hästi ei orienteeru, sai kõik üle…
Continue Reading