Venemaa

Tunnis kasutatud keskkonnad/harjutused:i286541539290037215._szw480h1280_

Thinglink – juhend Koolielus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Ülesandeks oli koostada Venemaa kaardile ülevaade Venemaa jõgedest, järvedest, mägedest, linnadest, naaberriikidest ning tutvustada seda klassikaaslastele. Töö teostati arvutiklassis, lisades infot kaardile nii trükitud teksti, internetilehekülje kui videode näol.

Soovitused:

Linki jagades või QR koodi alla pannes sab üksteise pilte vaadata ka nutivahendis, mis hoiab tunnis palju aega kokku – nii saab üksteise töödele ka kiiresti tagasisidet anda.

Õpilaste tööd:

Thinglink

Klass: 8 klass

Õpetaja: Pärnu Raeküla kool, Aeliita Kask

Venemaa, kaart

 
Viktoriin Peterburi-ekskursiooni kohta

i286541539289950920._szw1280h1280_Tunnis kasutatud keskkonnad/harjutused:

Quizizz.com
Facebook

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Peale Sankt-Peterburi ekskursiooni oli õpilastel viiel õhtul kell 8 võimalus oma kodus oma seadmega osaleda veebiviktoriinis kuuldu-nähtu kohta. Igal õhtul kell 8 jagas õpetaja Facebooki grupis viktoriini koodi ja mäng sai alata! Iga viktoriin sisaldas 12 küsimust. Quizizz´i plussiks ongi see, et iga mängija saab küsimused, tagasiside ja kokkuvõtte oma seadmes ja mängus osaleda saab ka eri paigus. Samuti saab õpetaja väga hea ülevaate õigetest ja valedest vastustest ja kiire tulemuse nimeliselt.

Klass: 8.-9.

Õpetaja: Pärnu Raeküla kool, Aeliita Kask

Viktoriin, Peterburg

 
Sehenswürdigkeiten in Berlin

 

Tunnis kasutatud harjutused

Kahoot viktoriin oma teadmiste kontrollimiseks
Õpilaste töö näide
Koolielus õppematerjal

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased esitlevad etteantud teemadel üht Berliini vaatamisväärsust, enamus kasutab oma esitluses objekti tutvustamisel ka youtubi keskkonna videosid Kinnistatakse sõnavara quizleti keskkonnas, võimalik kasutada ka Koolielus (lk 9-10 ) leiduvat harjutusvara antud õpiku juurde Tunni lõpus väike viktoriin kahoot-keskkonnas

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Elavdab tundi, õpilased on põnevusega valmis testima omandatud teadmisi rakendades õpitud keeleoskusi. Alati ei ole kõigil õpilastel nutiseadmeid või ei saada internetti.

Klass: 8

Õpetaja:Pärnu Kuninga Tn Põhikool, Ene Kübarsepp

das Brandenburger Tor, der Reichstag, Unter den Linden, das Schloss Sansoucci, der Potsdamer Platz, die Siegessäule, das Museumsinsel, der Berliner Zoo, der Fernsehturm, die Berliner Mauer
Film

Tunnis kasutatud keskkonnad

smore.com
gosoapbox.com
youtube.com


Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased töötasid grupis ja neil tuli valida üks varsti kinoekraanidele tulev film ja reklaamida seda nii, et just nende grupi filmi tahetaks kõige rohkem vaadata hilisemate hääletustulemuste põhjal. Üks liige tegi konto ja täitis seda, teised liikmed andsid nõu ja otsisid materjali, kasutades oma arvutit. Kui flaierid valmis, sai neid vaadata, kommenteerida ja hääletada oma lemmikfilmi poolt. Võidufilmi käisime kinos vaatamas.

Õpilaste tööd

Fury
The penguins of madagaskar
A Funny Film
The Avengers: Age of Ultron
JESSABELLE

Filmi valik – küsitlus

Klass: 8

Õpetaja:Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Reene Tammearu

Film, genre, poll, poster
In a cafe (Kohvikus)

Tunnis kasutatud harjutused

Nutitelefoni või tahvelarvuti kaamera + Windows Movie Maker

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased pidid tunnis ette valmistama stsenaariumi dialoogiks kohvikus ja siis seda filmima ja töötlema windows movie makeriga või mõne teise videotöötlusprogrammiga.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Õpilased on tihti palju targemad ja nutikamad erinevate programmide kasutamisel kui õpetajad.

Klass: 7

Õpetaja:Reene Tammearu, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Cafe, food, drinks, asking questions
Puiduliikide määramine ja puidu füüsikalised omadused

 

Tunnis kasutatud harjutused

Efloora

Phet

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpieesmärgiks oli erinevate puiduliikide määramine ja nende füüsikaliste omadustega tutvumine, samuti selgitada kuidas tihedus on seotud keha massi ja ruumalaga ning miks saavad sama massiga kehadel olla erinevad ruumalad ning vastupidi.

 

Klass: 8a

Õpetaja: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Puidu tihedus, värvus, tekstuur
Landmarks of London

Tunnis kasutatud keskkond

AnswerGarden
Tunnis valminud sõnapilv

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

AnswerGarden on veebileht, kus saab luua sõnapilve. Õpetaja püstitab küsimuse ja õpilased vastavad sellele kuni 20 sõnamärgiga, sisestades iga vastuse eraldi. Selle tulemusena tekib sõnapilv ja kõige populaarsemad vastused on kõige suuremad. Kui tehakse õigekirjavigu, siis see mõiste on erinevates variantides näha.

Õpilased olid eelmistes tundides tutvunud Londoni vaatamisväärsustega ja nüüd vastates küsimusele, nägime millised on kõige populaarsemad kohad, mille poolest on London kuulus.

 

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Hea vahend ajurünnakuks, annab võimaluse õpilastel samaaegselt vastuseid anda ja kontrollib õigekirja. Õpetaja saab (juhul kui küsimus on kaitstud salasõnaga) ebasobivaid vastuseid eemaldada.

Klass: 8a

Õpetaja: Merle Udso, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

landmarks, sights, London, famous, symbols
Konrad Mägi looming

Tunnis kasutatud keskkond

Google otsing

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Konrad Mägi loominguga tutvumine, erinevates tehnikates töödega tutvumine.

Konrad Mägi erinevate tehnikate tundmaõppimine, näidete leidmine nutitelefonidest.
Oskus vaadata ja näha ja teostada – K.Mägi “Veneetsiat” maalides

Klass: 7a

Õpetaja: Maret Hansalu, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

Maastikumaal, Konrad Mägi”punane”

Valminud tööd
London Sights

kahoot

Tunnis kasutatud harjutus

Kahooti viktoriin
(Kahoot videojuhendKahoot juhend internetis)

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased kasutavad nutivahendit ning sellel rakendust kahoot. Koostasin viktoriini eelnevalt juba tuttavate Londoni vaatamisväärsuste kohta, kasutasin palju pildimaterjali, videosid, lisasin ka need, mis tulevad õppimisele, et näha palju nad juba teavad.

See viktoriin on mõeldud sissejuhatava tegevusena uude teemasse.
Õpilased laadisid alla playpoest kahooti rakenduse või läksid aadressile kahoot.it. Sisestasid mängu numbri ja oma nime. Kui kõik olid mängu sisenenud, siis õpetaja alustas mängu.

12 küsimust valikvastustega. Tulemused on kohe nähtavad ja pärast mängu õpetaja arvutisse alla laetud.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Elavdab ja ärgitab huvi teema vastu. Pakub palju rõõmsat elevust, omab võistluslikku momenti.
Probleemiks osutus, et kooli wifi võrk läks kiirelt umbe ja ühendus kõikus. Raske oli neil õpilastel, kel ei olnud oma wifit nutiseadmes.

Klass: 8b

Õpetaja: Kai Kõks,Pärnu Ülejõe Gümnaasium

Westminster Abbey, the Houses of Parliament, St.Paul’s Cathedral, the Globe, the London Eye, the Tower of London
Ajavööndid

flub

Tunnis kasutatud keskkond

Google Forms + Flubaroo lisandmoodul
Juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Alustuseks kontrollisime üle töövihikust eelmisel tunnil tehtu. Kes ajavööndite teemas veel hästi ei orienteeru, sai kõik üle kontrollida ja selgitusi küsida. Lisasime paar olulist asja ja seaduspärasust vihikusse ning tegime koos ühe lisaharjutuse töövihikust. Tunni lõpuosas tegid õpilased õpitu peale tunnikontrolli, mille tegemisel võisid kasutada kõiki olemasolevaid materjale. Eesmärk oli testi abil teada saada, kas õpilane oskab arvutada ajavööndite ajavahesid ning kas saab aru selle seaduspärasustest.

Tööd asuvad õpetaja drive’s ning iga õpilane saab enda tulemuse koos õigete vastuste ning teenitud punktidega oma isiklikule e-postile.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Mida lihtsama ülesehitusega on test, seda kiiremini ja õigemini saab õpilane oma tulemuse. Soovitan teha testi, kus küsimused on ühe õige vastusevariandiga.

Klass: 8b

Õpetaja: Ele Jaanimägi, Pärnu Vanalinna Põhikool

ajavööndid, CET, aegade arvutamine, kella keeramine, reisimine