image_pdfimage_print

Rahvusvahelised suhted

Kasutatud rakendus või keskkond: Socrative Livebinders  Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi. Tunni kestvus: paaristund (2x45 minutit). Esmalt lahendasid…
Continue Reading

Kordamine

  Kasutatud rakendus või keskkond: Kuldvillak Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Kuldvillaku stiilis viktoriini koostamine, mida on pärast klassis võimalik võistkonniti punktide peale mängida. Ülesanne: Koosta küsimused neljas kategoorias: hispaania keele…
Continue Reading

Body language

Kasutatud rakendus või keskkond: Tellagami - Android   iOS Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased koostavad 30-sekundilise teksti etteantud teemal ja lindistavad selle nimetatud rakenduse abil ning sellest valmib animeeritud videoklipp.…
Continue Reading

Tuletised

Kasutatud rakendus või keskkond: Kahoot Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna. Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis: Kuna…
Continue Reading