TEEMA: Materjalid ja taaskasutus Kasutatud rakendus või keskkond: TaskuTark -  Android iOS Video pakendite, klaastaara ning plekktaara käitlusest Prügihundimäng Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Mõiste KESKKOND selgitamine. Keskkonna kaitsmise vajalikkus. Prügi…
Continue Reading