image_pdfimage_print

Sõnastikuvormide moodustamine

Tunnis kasutatud keskkonnad Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 Teema: Sõnaraamatute kasutamine, sõnastikuvormide moodustamine Eesmärk:  Tuletada meelde õigekeelsussõnaraamatute kasutamine, õpetada veebisõnaraamatu kasutamist, äratada õpilastes huvi kasutada digivahendeid õppetöös. Töö käik: Tuletasime õpilastega…
Continue Reading

Järgarvud 1.-31

Tunnis kasutatud keskkonnad – õpilaste jaoks on tunnikava üleval õpetaja blogis Teema: järgarvud Tunde: 3 tundi Eesmärk:  järgarvud eesti keeles ja inglise keeles; -12. sidumine kuude nimedega; oma sünnipäeva ütlemine…
Continue Reading

Sõnaliikide kordamine

Tunnis kasutatud keskkonnad Töö sisu: Tuletasime meelde nimi-, omadus- ja tegusõnade küsimused harjutasime sõnaliikide tundmist Seejärel täitis õpilane analoogseid harjutusi töövihikus Eesmärgid: Digivahendite otstarbeline kasutamine Huvi äratamine Klass: 3 Õpetaja: Pärnu Ülejõe…
Continue Reading