image_pdfimage_print

Liht- ja liitlause

  Tunnis kasutatud harjutused 1. Liht- ja liitlause  2. Liht- ja liitlause  3. Liht- ja liitlaused  4. Terviklikud laused    Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased teevad harjutusi iseseisvalt ja see järel näitavad tulemust õpetajale.…
Continue Reading

Käänamine

Tunni ülesanded Padleti seinal  Tunnis kasutatud rakendused/keskkonnad: Padlet - juhend LearningApps - juhend Miksike - juhend Kubbu (ei avane paljudes nutiseadmetes)  - juhend EasyNotecards - juhend SimpleMind - juhend Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased lahendavad…
Continue Reading

Võõrsõnad, mõisted

Tunnis kasutatud rakendused /keskkonnad:   Juhend Bingo Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õppisime võõrsõnu. Õpilaste esimene ülesanne oli paberkaartidega moodustada õiged paarid. Siis vaatasime ja kontrollisime flashkaartide põhjal töö üle. Edasi…
Continue Reading

Muinasjutud

Kasutatud rakendus või keskkond: Tellagami - Android   iOS Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased tegid taustapildi ja 30 sek jooksul jutustasid lühikokkuvõtte oma lemmikmuinasjutust. Pärast vaatasime ja kuulasime esitlusi, lapsed…
Continue Reading