image_pdfimage_print

Maailma veestik – kaardinomenklatuuri õppimine ja kontrollimine

Tunnis kasutatud harjutused:   Eesmärgid: Õpitud materjali kinnistamine Õpilaste teadmiste kontrollimine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: :   Kanname tunnis kontuurkaardile maailma suurimad järved, jõed, mered, lahed, väinad.…
Continue Reading

Ajavööndid

Tunnis kasutatud keskkond Google Forms + Flubaroo lisandmoodul Juhend Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Alustuseks kontrollisime üle töövihikust eelmisel tunnil tehtu. Kes ajavööndite teemas veel hästi ei orienteeru, sai kõik üle…
Continue Reading