Maailma veestik – kaardinomenklatuuri õppimine ja kontrollimine

Tunnis kasutatud harjutused:

http://www.purposegames.com/game/maailma-veestik-8kl-qui 

Eesmärgid:

  • Õpitud materjali kinnistamine
  • Õpilaste teadmiste kontrollimine
  • Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine -Purposegames.com

Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: :

 

Kanname tunnis kontuurkaardile maailma suurimad järved, jõed, mered, lahed, väinad. Teeme seda erinevatel tundidel, vastavalt õpitud teemale.

Koostasin samasuguse “kontuurkaardi” ka Purposegames keskkonnas. Kasutasime seda õpitu kordamisel ja kinnistamisel. Kuna see keskkond on õpilastele tuttav, siis panin lingi e-kooli, et nad saaks kodus harjutada.

Täna andsin tunnis valida – kas paberkandjal töö või nutivahendiga keskkonnas. Umbes ⅔ õpilastest eelistas nutivahendit.

Hindamiseks on Purposegames keskkond natuke halb, sest pean käima iga nutivahendi juures eraldi ja selle ajaga kui ma lõppu jõuan, on mõni juba kolm korda töö ringi teinud. Sellepärast kasutasin õpetaja arvutit, õpilased käisid rahulikus tempos ühekaupa vaikset tegemas.

Nende enesehinnang ja oodatav tulemus on kõrgemad kui reaalselt välja tuleb. Nad lähevad närvi ja hakkavad liialt kiirustama. Seega kõigile selline vastamise viis ei sobi

Klass: 8  klass

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Daisy Kärner
Ajavööndid

flub

Tunnis kasutatud keskkond

Google Forms + Flubaroo lisandmoodul
Juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Alustuseks kontrollisime üle töövihikust eelmisel tunnil tehtu. Kes ajavööndite teemas veel hästi ei orienteeru, sai kõik üle kontrollida ja selgitusi küsida. Lisasime paar olulist asja ja seaduspärasust vihikusse ning tegime koos ühe lisaharjutuse töövihikust. Tunni lõpuosas tegid õpilased õpitu peale tunnikontrolli, mille tegemisel võisid kasutada kõiki olemasolevaid materjale. Eesmärk oli testi abil teada saada, kas õpilane oskab arvutada ajavööndite ajavahesid ning kas saab aru selle seaduspärasustest.

Tööd asuvad õpetaja drive’s ning iga õpilane saab enda tulemuse koos õigete vastuste ning teenitud punktidega oma isiklikule e-postile.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Mida lihtsama ülesehitusega on test, seda kiiremini ja õigemini saab õpilane oma tulemuse. Soovitan teha testi, kus küsimused on ühe õige vastusevariandiga.

Klass: 8b

Õpetaja: Ele Jaanimägi, Pärnu Vanalinna Põhikool

ajavööndid, CET, aegade arvutamine, kella keeramine, reisimine