Küllastumata ühendid

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased lahendasid harjutusi LearningApps keskkonnas.
Õpetaja aitas, kui abi oli vaja.
(8 õpilasest oli kohal 3 õpilast, kahel oli nutitelefon, üks tuli õpetaja lauaarvuti taha harjutusi tegema)

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Harjutust tehti mitmeid kordi, sest eesmärk oli lahendada niikaua, et kõik vastused oleksid õiged.
E-kooli lisasin faili QR-koodide ja linkidega, et õpilased saaksid kodus veel harjutada, ka puudujatel võimalus harjutusi teha.

Klass: 11c

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Alkeenid, alküünid, küllastumata ühendid, hüdrogeenimine, hüdraatimine.
Elektrolüüdid. Iooniliste ainete lahustumine

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

* PowerPoint esitlus Elektrolüütide ja lahustumise kohta. (Kuna eelmisel nädalal oli sissejuhatus uude teemasse – Elektrolüüdid – ja puudus 11 õpilast, siis kasutasin meeldetuletamiseks.)
* TV harjutuste lahendamine. (Kasutasime Liina Karolini “Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik” I osa) TV 5.1 ül. 1.
* TV 5.1 ül. 2 ja 3 kohta on LearningApps keskkonnas harjutus ja seal lahendades on võimalik teha õigesti ka TV harjutused.
* TV 5.2 ül. 1-4. TV 5.2 ül. 4 kohta harjutus LearningApps keskkonnas (Märkimine tekstis.) – seal lahendades võimalik TV-s õiged vastused alla joonida ja õpetaja ei pea seda enam kontrollima.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kasutasime QR-koodi, et harjutuseni jõuda (LearningApps keskkond genereerib igale harjutusele oma koodi.).
E-kooli lisasin faili QR-koodide ja linkidega, et õpilased saaksid kodus veel harjutada, ka puudujatel võimalus harjutusi teha

Klass: 10

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Elektrolüüdid, mitteelektrolüüdid, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, eksotermiline protsess, endotermiline protsess, ioonide hüdraatumine.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid – kordamine

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Näitasin tunni algul seinale, mismoodi harjutusi lahendada ja parandada, kui vastavusse seadmisel valesti läks.
Õpilased lahendasid harjutusi LearningApps keskkonnas.
Arutasime koos küsimusi, mis tekkisid harjutuste lahendamise käigus, põhjendasime oma valikuid.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kasutasime QR-koodi, et harjutuseni jõuda (LearningApps keskkond genereerib igale harjutusele oma koodi.).
Sama harjutust võiks lahendada mitu korda, kui tekib vigu sisse.

Klass: 10

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Oksiid, hape, alus, sool
Anorgaaniliste ainete põhiklassid ja mool – kordamine.

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kuna sel päeval oli 15 õpilasest tunnis 4 ja neil ei olnud kõigil nutiseadmeid, millega interneti vabaühendus, siis tegid poisid koos harjutusi. Ja väga hea oli kasutada seda tundi kordamiseks – puudujad saavad lahendada harjutusi kodus, sest e-kooli lisasin faili QR-koodide ja linkidega.

Õpilased lahendasid harjutusi LearningApps keskkonnas.
Arutasime koos küsimusi, mis tekkisid harjutuste lahendamise käigus, põhjendasime oma valikuid. Õpetajana näitasin harjutust ka seinale.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kasutasime QR-koodi, et harjutuseni jõuda (LearningApps keskkond genereerib igale harjutusele oma koodi.).
Sama harjutust võiks lahendada mitu korda, kui tekib vigu sisse.

Klass: 9

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Oksiid, hape, alus, sool, mool, molaarmass, molaarruumala, Avogadro arv.
Elektrolüütide lahused

Kasutatud rakendus või keskkond:

Socrative

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna.

 

Klass: 11c ja 11b

Õpetaja: Evelin Laanemets;  Pärnu Ühisgümnaasium

elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, elektrolüütiline dissotsiatsioon, pH, aluseline keskkond, happeline keskkond, neutraalne keskkond