Anton Tšehhov “Rõõm” novelli käsitlemine

Tunnis kasutatud harjutused:

http://arhiiv.err.ee/vaata/32543
http://koolielu.ee/info/readnews/30139

Eesmärgid:

  • Huvi äratamine aine vastu
  • Novelli tunnused
  • Novelli ülesehitus
  • Lavastada novell
  • Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine

Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: 

  • Alustuseks kuulasime lugemispala “Rõõm” lavastusliku helifailina http://arhiiv.err.ee/vaata/32543
  • Seejärel lugesid õpilased ise õpikust antud novelli.
  • Tuletasime meelde novelli tunnused ja ülesehituse. Leidsime tekstist sissejuhatuse, sõlmituse, teemaarenduse, kulminatsiooni ja puändi. Arutlesime, mida peab Mitja elus tähtsaks, mis on tema käitumises vastuolulisust ja milline on autori hoiak Mitja käitumise suhtes.
  • Vaatasime antud kirjandusteose tõlgendamise videot http://koolielu.ee/info/readnews/30139
  • Õpilased pidid seejärel ise novelli lavastama

Klass: 8  klass

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Ulla Kübar
Oskar Luts ja tema looming

Teema: O. Luts ja tema looming; teksti mõistmine O. Lutsu majamuuseumi kodulehekülje põhjal

Õpivahendid: 6. klassi kirjanduse õpik J. Urmet, L. Vanamölder „Kirjanduse õpik 6. klassile”, O. Lutsu majamuuseumi kodulehekülg http://linnamuuseum.tartu.ee/?m=5, paber (A4), joonlaud, pliiats

Evokatsioon

Vaata! Vaatasime 6. klassiga filmi „Kevade”, lugesime 5. klassis O. Lutsu „Nukitsameest” ja 6. klassis O. Lutsu noorsoojutustust „Kevade”.

Uuri! Mis asutus on muuseum? Missugustel eesti kirjanikel on majamuuseumid? Mis on majaplaan? Missugune on 20. sajandi algusaastate eestlase kodu maal/linnas?

Teema

Loe! Joonesta/joonista! Pärast evokatsiooni uurisime O. Lutsu majamuuseumi kirjeldust kodulehelt ja kirjelduse põhjal tegime majaplaani. Pärast töö valmimist tegime klassile töö tutvustuse/esitluse. Kasutasime esitlusprogramme/märkemelehti.

Avasta! Õpilasi üllatas O. Lutsu aegne majaplaaneering ja sisekujundus ja sisustus (raamaturiiulid).

Esine! Korda! Tuletasime meelde, millised nõudmised kehtivad avalikul esinemisel.

Refleksioon

Tööga kinnistasime O. Lutsu elu ja loominguga seotud faktid ja saime teada huvitavat materjali kirjaniku elu kohta, kordasime avaliku esinemise nõudeid ja integreerisime tekstiõpetuse ja matemaatika ning joonestamise/joonistamise.

Klass: 6 klass

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, M.Kanniste
Luule mõistete kordamine ja hääle kasutamine lugemisel

gami

Tunnis kasutatud rakendus:

Tellagami – Android   iOS

Õpilase tunniülesanne:

Kordasime ahelpallimänguga luule mõisteid.
Kirjutasime 8 värsirealise luuletuse ja pealkirjastasime.
Tellagamis valisime sobiva tausta ja välimuse esinejale.
Lugesime luuletuse 30 sekundi jooksul ja salvestasime.
Saatsime õpetajale.
Järgmisel tunnil kuulame ja vaatame esinemisi. Mõistatame hääle järel esitaja.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis: 

Mõnus mänguline keskkond. Esituse pikkuseks saab olla vaid 30 sekundit.

Klass: 8a

Õpetaja: Eve Hirvela; Pärnu Vanalinna Põhikool

Mängulisus, hääle kasutamine, 

Näidistöö: