Viljad – mõistekaardi loomine

Tunnis kasutatud keskkonnad

https://www.mindmeister.com/

Eesmärgid:

  • Huvi äratamine aine vastu
  • Õpitud materjali kinnistamine
  • Uute oskuste omandamine
  • Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine

Töö käik:

  1. Õpilased tutvuvad kodunduse tunnis erinevate viljadega, kuulavad õpetajat ja arutavad omavahel. Otsivad internetist infot ja pilte erinevate viljade kohta.
  2. Informaatikatunnis registreerivad õpilased end kasutajaks lehel https://www.mindmeister.com/
  3. Õpetaja juhendamisel tehakse mõistekaardi loomise keskkonnaga esmane tutvus. Õpilased koostavad mõitekaard teemal Viljad, mis on peamine mõiste, jaguneb erivate viljade liikideks (teraviljad, puuviljad jne) ja nende all omakorra konkreetsed nimed. Tasuta programmi korral ei ole võimalik pilte lisada. Õpilased muudavad kastide värvi, stiile, lisavad juurde ikoonejms.
  4. Lõpuks avaldatakse mõistekaart ja jagatakse õpetajale vaatamiseks.

Tagasiside:

Õpilased töötasid hea meelega ja õhinal. Arutati omavahel ja otsiti infot internetist. Valmis palju ilusaid ja põhjalikke mõistekaarte.

Õpilaste tööde näited

Laura 5.a
Anabel 5.b
Marian 5.c
Marko 5.e

Klass: 4

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Taimi Dreier
Prügi sorteerimine

20150420_123936

Tunnis kasutatud veebilehed

http://www.ragnsells.ee/sorteerimine
Jänku-Juss sorteerib prügi
forte.delfi.ee › Teadus ja Tehnika

Tunnis kasutatud harjutused

Harjutus 1
Harjutus 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kodunduse tundide üheks oluliseks teemaks on õpetada prügi õigesti sorteerimine. Tunnis vaadati üheskoos üle RagnSells kodulehelt, kuidas on õige prügi sorteerida. Arutleti miks ei või sarnase materjaliga prügi panna ühte konteinerisse. Kodulehelt leotud materjali kinnistati LearningApps leheküljel olevate teadmiste kontrolliga.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Teadmiste kontrollimisel võiksid lapsed teha valikuid rahulikult ning põhjendades valikuid. Rakendust kasutades võiks jagada õpilased ka võistkondadesse.

Klass: 8b

Õpetaja: Heli Liiv, Pärnu Vanalinna Põhikool

Inimene, keskkond, toidujäätmed, prügi, ohtlikud jäätmed, pakendikonteinerid, papp- ja kartong, klaastaara