image_pdfimage_print

Talvine aialindude vaatlus

Tunnis kasutatud keskkonnad Määramisabi Eesmärk: Lindude tundmaõppimine. Töö käik: Tööülesannetega tutvumine (vaatluse läbiviimise koha valik, vaatlustabeli täitmise põhimõtted, vaatluse läbiviimise aeg) Digiseadmesse sobiva linnumääraja allalaadimine  Kasutatavate veebilehtede valimine. Teatmeteosed Lindude…
Continue Reading

Koostööoskus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni eesmärk on õpetada lastele mängulisel viisil lihtsate tegevuste ja ülesannete abil koostööoskust. Tund lõimub eesti keele ja kunstiõpetusega. Õpilane osaleb aruteludes teab ja esitab…
Continue Reading

Loomaaias elavad loomad

Tunnis kasutatud harjutuse Töökäik: Ekskursioon loomaaeda, seal oma nutiseadmega pildistamine. Kunstiõpetuse tunnis oma parimate/õnnestunumate piltide näitamine kaaslastele rühmas. Suulise eneseväljenduse arendamiseks kindlasti lasta õpilastel selgitada- miks just see pilt osutus valituks,…
Continue Reading

Mööbliesemed

Tunnis kasutatud harjutused  LearningApps - Elutoa mööbliesemed Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Joonisel valida eseme juures olev punane nupuke. Avanenud aknas tekib valitud mööbliese ja allpool on valik sõnu, mille hulgast tuleb õpilasel…
Continue Reading

Konrad Mägi looming

Tunnis kasutatud keskkond Google otsing Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Konrad Mägi loominguga tutvumine, erinevates tehnikates töödega tutvumine. Konrad Mägi erinevate tehnikate tundmaõppimine, näidete leidmine nutitelefonidest. Oskus vaadata ja näha ja…
Continue Reading