Linnud kevadel, ränd- ja paigalinnud

learningTunnis kasutatud keskkonnad/harjutused:

Koondasin veebilehele: todaysmeet.com/linnud alljärgnevad mängud:
Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpetaja ülesanne oli koondada temaatilised mängud, õpilased said oma teadmiseid kinnistada mängude kaudu. Said individuaalselt tagasiside ning töötada vastavalt enda võimete kohaselt.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

todaysmeet.com on esimese klassi puhul hea lihtne koht, kus nad saavad otse klikkimise kaudu minna vajalikule lehele.

Klass: 1d

Õpetaja: Erge Saare, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

Rändlinnud, paigalinnud, kevadekuulutaja, linnud.
Liiklus

yout

Tunnis kasutatud keskkonnad

Taskutark
Youtube video
Liikleja

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Sissejuhatus Youtubist
Arutelu, kes õpilastest elavad linnas, millised ohud on liikluses. Millised abivahendid on loodud selleks, et meil oleks turvalisem linnas liigelda?
Milliseid liiklusmärke te teate?
Taskutark rakendus nutiseadmes: tutavad liiklusmärgid: ülekäigu rada, sebra, valgusfoor.
Kuidas teed ületatakse- (otse, selleks ettenähtud kohast) vaadates vasakule, paremale ja uuesti vasakule.
Miks peab teele astudes olema väga ettevaatlik, kui on väga ere päike?
Pilt jalakäijate tunnel. Mida see märk tähendab? Kas olete näinud sellist märki?Kus?
Täidetakse liiklusaabitsat lk 12- 15

Klass: 1

Õpetaja: Ursula Kumel, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

Sebra, valgusfoor, ülekäigurada, turvaline liiklemine, ohutu koolitee
Keskkond, aed

2b

Tunnis kasutatud materjalid/keskkonnad:

Kahoot (Kahooti videojuhendKahooti juhend internetis)
Multifilm “Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati”
PowerPointi esitlus “Viljapuud ja marjapõõsad” koolielu keskkonnas

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Keskkonnateema kokkuvõteks mäng antud teemal. Soovi korral võis teha koos paarilisega.
Õpilased sisenevad mängu aadressil kahoot.it, sisestavad mängu numbri (game pin), trükib oma nime ja ühineb mänguga. Kohene tagasiside ilmub lapse ekraanile, klassi mängu õnnestumise tagasisidet vaatame allalaaditud tabelist.
Multifilm ” Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati”.
Vestlus tervislikust toitumisest, puuviljade, marjade söömisest.
Tutvume aiateemaga tööraamatu teksti abil. Küsimustele vastamine.
PowerPointi “Viljapuud ja marjapõõsad” vaatamine, kordamine.
Mis jäi meelde? Mida uut said teada?

Klass: 2b

Õpetaja: Sirje Semenov; Pärnu Vanalinna Põhikool

Keskkonnateemaline viktoriin keskkonnas Kahoot, multifilmi vaatamine, arutlus, tööraamatust lugemine ja piltide vaatlemine, küsimustele vastamine, kokkuvõttev PowerPointi esitlus viljapuudest ja marjapõõsastet koos kordamisega.

 
Jõgi ja järv. Veeringe

Kasutatud rakendus või keskkond: jõed

Mäng “Eesti jõed ja järved” 
Rändur Tilk.

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kuidas vesi Maal ringleb, koju ja kooli jõuab ning kuidas kasutatud vett puhastatakse nii, et seda jälle kasutada saab?
Õpetaja juhendamisel läksid õpilased Veemängu lehele. Infot hankides, testi täites ja mängides leidsid õpilased uusi fakte veest ja õppisid selgeks jõgede asukoha näitamise Eesti kaardil.

Järgnes viktoriin, mille vastuste leidmiseks kasutasid õpilased nutiseadme abi.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Sobib nii teema sissejuhatuseks kui ka kordamiseks.

Klass: 5a

Allikas: Rääma Põhikool

Eesti jõede ja järvede asukoht kaardil. Fakte veest, veeringlusest, vee kasutamisest ja puhastamisest. 
Materjalid ja taaskasutus

taskutark

TEEMA: Materjalid ja taaskasutus

Kasutatud rakendus või keskkond:

TaskuTark –  Android iOS
Video pakendite, klaastaara ning plekktaara käitlusest
Prügihundimäng

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Mõiste KESKKOND selgitamine.
Keskkonna kaitsmise vajalikkus.
Prügi tootmine inimeste poolt. (lapsed jutustavad)
Prügi sorteerimise vajalikkus. (lapsed räägivad)
Jäätmekäitlusjaama töö. (video).
Rakenduse TaskuTark kasutamine.
Taaskasutamine. (lapsed räägivad ja video)
Mõistekaardi koostamine.
Töölehe täitmine.
Prügihundimäng.

 

Klass: 2b

Õpetaja: Merike Männik; Rääma Põhikool