Weihnachtsbräuche in Deutschland (jõulukombed Saksamaal)

Tunnis kasutatud keskkonnad:

Tunnis kasutatud harjutused:

Tehnilised vahendid: süle- või tahvelarvuti; nutitelefon

Eesmärgid:

 • Tutvub käsitletava teemaga.
 • Oskab leida just tema alateemaga seonduvat olulist infot ning seda arusaadavalt edastada.
 • Oskab töötada grupis ning täita talle pandud ülesandeid, vedamata oma kaaslasi alt – vastutustunne.
 • Valmistab kaasõpilastele lihtsa, kuid asjaliku õppematerjali. Õppematerjal on kahes keeles: keerukamad selgitused antakse eesti keeles, kuid laulud ja pühadesoovid õpitakse selgeks saksa keeles.
 • Oskab kuulata ja järeldusi teha.
 • Õpib erinevate tegevuste läbi tundma jõulukombeid õpitavat keelt kõneleval maal.
 • Saab B-võõrkeele maiskonnaloo raames õppimiseks kasutada kaasõpilaste loodud huvitavat õppematerjali (tööd on üheskoos kättesaadavad veebikeskkonnas Padlet loodud lehel).

Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: 

 

 • Õpetaja tutvustab tundide eesmärke ja oodatavat tulemust.
 • Grupid õpilastest luuakse veebivahendi Random Name Picker abil.
 • Õpetaja tutvustab kaht uut veebikeskkonda (Padlet, Thinglink), mille abil järgnev tegevus toimuma hakkab; õpilased katsetavad oma nutiseadmes keskkondade toimimist; vaadatakse näidistöid.
 • Keskkonnas Padlet on õpilastele antud täpsed tööjuhised:
  • tutvustada kaht pühadetraditsiooni
  • tutvustada kaht populaarset pühaderooga
  • õpetada kaaslastele üks jõululaul
  • soovida nii jõuludeks kui uueks aastaks kaaslastele häid soove
 • Juhiste juurde peavad õpilased hiljem ka oma valminud tööd üles riputama > valmib õppematerjalide kogu.
 • Grupis jaotatakse tööülesanded: Youtube-keskkonnast sobiva video leidmine, Google otsingumootoriga sobiva pildimaterjali ja info leidmine, tekstiloome.
 • Veebiplakatite loomine keskkonnas Thinglink.
 • Grupid panevad valminud tööd üles ja tutvuvad teiste gruppide töödega, et olla valmis tööde esitlemise järel esitama küsimusi ja andma adekvaatset suulist tagasisidet kaaslaste tööle.
 • Oma tööde esitlemine: iga grupi liige võtab sõna. Hinnatakse valminud tööd, esinemisoskust, materjali valdamist ning hindele annab osakaalu ka kaaslaste tagasiside.

Tunni kestus: 2 x 45 minutit

Klass: 8  klass

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Ave Ermus
Sehenswürdigkeiten in Berlin

 

Tunnis kasutatud harjutused

Kahoot viktoriin oma teadmiste kontrollimiseks
Õpilaste töö näide
Koolielus õppematerjal

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased esitlevad etteantud teemadel üht Berliini vaatamisväärsust, enamus kasutab oma esitluses objekti tutvustamisel ka youtubi keskkonna videosid Kinnistatakse sõnavara quizleti keskkonnas, võimalik kasutada ka Koolielus (lk 9-10 ) leiduvat harjutusvara antud õpiku juurde Tunni lõpus väike viktoriin kahoot-keskkonnas

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Elavdab tundi, õpilased on põnevusega valmis testima omandatud teadmisi rakendades õpitud keeleoskusi. Alati ei ole kõigil õpilastel nutiseadmeid või ei saada internetti.

Klass: 8

Õpetaja:Pärnu Kuninga Tn Põhikool, Ene Kübarsepp

das Brandenburger Tor, der Reichstag, Unter den Linden, das Schloss Sansoucci, der Potsdamer Platz, die Siegessäule, das Museumsinsel, der Berliner Zoo, der Fernsehturm, die Berliner Mauer