Tunnis kasutatud harjutused Efloora Phet Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpieesmärgiks oli erinevate puiduliikide määramine ja nende füüsikaliste omadustega tutvumine, samuti selgitada kuidas tihedus on seotud keha massi ja ruumalaga…
Continue Reading