image_pdfimage_print

Kommunikatsioon

Tunnis kasutatud rakendus: Tellagami – Android   iOS Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased pidid koostama 30 sekundilise reklaami, mis läks tunni teemaga kokku. Õpilastele väga meeldis Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:…
Continue Reading

Majandus

Tunnis kasutatud harjutused: SimpleMind  Android Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni lõpus kasutasime õpitu kinnistamiseks ja meeldetuletamiseks SimpleMind kaarti. Ühendasin enda arvuti projektoriga ning seejärel koostasime ühiselt mõistekaardi. Õpilastele meeldib…
Continue Reading

Rahvusvahelised suhted

Kasutatud rakendus või keskkond: Socrative Livebinders  Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi. Tunni kestvus: paaristund (2x45 minutit). Esmalt lahendasid…
Continue Reading