Kommunikatsioon

9btellagami

Tunnis kasutatud rakendus:

Tellagami – Android   iOS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased pidid koostama 30 sekundilise reklaami, mis läks tunni teemaga kokku.
Õpilastele väga meeldis

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Hea kasutada häälestamiseks või kinnistamiseks.

Klass: 6B, 9B

Õpetaja: Maris Vain; Pärnu Vanalinna Põhikool

kommunikatsioon, interaktiivne kommunikatsioon, massikommunikatsioon, turumajandus

Õpilaste tööd
Majandus

maris

Tunnis kasutatud harjutused:

SimpleMind  Android

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni lõpus kasutasime õpitu kinnistamiseks ja meeldetuletamiseks SimpleMind kaarti. Ühendasin enda arvuti projektoriga ning seejärel koostasime ühiselt mõistekaardi. Õpilastele meeldib SimpleMind keskkond selle lihtsuse ja värvide pärast.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Väga hea kasutada ühiselt, õpitu kinnistamiseks või lasta õpilastel individuaalselt koostada mõistekaart

Klass: 6a

Õpetaja: Maris Vain; Pärnu Vanalinna Põhikool

Majandus, turumajandus, monopol, ressurss, jätkusuutlik areng
Rahvusvahelised suhted

Kasutatud rakendus või keskkond:

Socrative
Livebinders 

http://filosoofialeht.weebly.com/digitund.htm

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi.
Tunni kestvus: paaristund (2×45 minutit).
Esmalt lahendasid õpilased 30 minuti jooksul arvestusliku testi rahvusvaheliste suhete teemal. Selleks kasutasime rakendust Socrative. Testi tegemiseks said õpilased, kellel omal nutiseadet pole, kasutada kooli sülearvutit. Kuna kogu ühiskonnaõpetuse 2. kursus oli paberivaba, siis seesuguste testide lahendamine polnud sel korral õpilaste jaoks enam uudne, küll aga taaskord mugav võimalus saada pärast testi kohest tagasisidet.

Pärast testi tuli õpilastel avada oma digimapp veebikeskkonnas www.livebinders.com ning luua sinna viimane teema. Nimelt tuli õpilastel arutleda oma digimapis selle üle, kas kaasaja sõjaliste konfliktide peamine põhjus võib olla majanduslik kasu. Enne kirjutama asumist tutvustas õpetaja Afganistaani konflikti tagamaid.
Õpetaja loeb kõikide õpilaste arutlusi ning muid kursuse jooksul tehtud töid nende digitaalses õpimapis. Selleks tuli õpilastel anda õpetajale oma õpimapi number. Mõistagi oleme nii kokku hoidnud väga suure hulga paberit.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Soovitan arvestuslike testide lahendamiseks seada ajaline limiit, sest vastasel juhul asuksid õpilased, kes pole eriti õppinud, vastuseid guugeldama, kuid ajalise piirangu korral ei jääks neil selleks aega

Klass: 12a

Õpetaja: Peedu Sula; Pärnu Ühisgümnaasium

Sõda, poliitiline sõda, diplomaatia, sõja võimalik seos majandusliku kasumiga, ÜRO, NATO, Afganistani konflikt, USA sõdurid, oopiumi ja kanepi kasvandused Afganistaanis