In a cafe (Kohvikus)

Tunnis kasutatud harjutused

Nutitelefoni või tahvelarvuti kaamera + Windows Movie Maker

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased pidid tunnis ette valmistama stsenaariumi dialoogiks kohvikus ja siis seda filmima ja töötlema windows movie makeriga või mõne teise videotöötlusprogrammiga.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Õpilased on tihti palju targemad ja nutikamad erinevate programmide kasutamisel kui õpetajad.

Klass: 7

Õpetaja:Reene Tammearu, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Cafe, food, drinks, asking questions
Võrdlusastmed – comparatives and superlatives

 

Tunnis kasutatud harjutused

British Council õppevideo
YouTube Comparatives and superlatives 

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni teemaks olid võrdlusastmed (kesk- ja ülivõrre).
I tund: Õpetaja tuletab meelde, mis on keskvõrre (prettier – ilusam, more beautiful – ilusam) ja ülivõrre (the prettiest – kõige ilusam, the most beautiful – kõige ilusam).
Õppevideo vaatamine
Õpilaste ülesanne: kirja panna vähemalt kolm keskvõrret ja kolm ülivõrret, mis on tekstis kuulda.
Teise video vaatamine YouTube’st. Selle põhjal märkmete tegemine, st reeglite tuletamine ja kirja panemine. Harjutamine.

II tund: LearningApps-i keskkonna kasutamine. Iga õpilane peab tegema app’i võrdlusastmete kohta. Algülesanne: luua app, kus on vähemalt 5 ülesannet, mis sisaldavad mingil moel võrdlusastmeid / nende tundmist. Põhja võib ise valida. Tööd võib teha ka kahekesi.

Õpilaste valminud tööd: 
Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

Klass: 6

Õpetaja: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Comparatives, superlatives, LearningApps
Numbrid ja hulgad

Tunnis kasutatud harjutusedNumbrid

LearningApps – Numbrid

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Iga number tuleb kokku viia pildiga, millel on sama arv esemeid. Kui kokku saavad vale number ja hulk, siis ühenduvad need punase ümbrisjoonega. Sellel ühendusel klõpsates lähevad number ja hulgakaart uuesti laiali ja saab edasi tegutseda. Kui õige number ja hulk kokku saavad, siis kaovad mõlemad töölaualt ära.

Kõigepealt avame äpi arvutiekraanil ja näitame seda läbi projektori seinale. Õpetaja alustab mänguga ja tõstab ekraanil kõik hulgad ja numbrid nii, et neid oleks hästi näha. Õpilastel on oma laual kaardid hulkadega 1 kuni 5 eset. Õpetaja näitab tahvlil numbrit 1 ja palub õpilastel valida oma kaartide hulgast ühe esemega hulga. Seejärel otsitakse koos ekraanil ühe esemega hulk. Õpetaja kontrollib, kas õpilased on oma laual kaartide hulgast leidnud õige. Seejärel näitab õpetaja, mis juhtub siis kui number 1 ja vastava hulga pilt ekraanil kokku saavad. Seejärel otsitakse üles number 2. Õpetaja valib ekraanil hulga, mille on rohkem kui kaks eset ja viib selle kokku numbriga 2 – selle tegevusega saab õpetaja näidata, mis juhtub kui kokku saavad valed paarid. Selliselt korratakse üle kõik numbrid ja hulgad. Järgmisel tunnil saab kasutada tahvelarvutit ja üks- ühele juhendamisega korrata seda teemat.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Seda äppi saab kasutada nii arvutis kui ka tahvelarvutis. Saab kasutada numbrite ja hulkade õppimis- ja kinnistamisprotsessis. Võib kasutada värvide kordamiseks. Meie kasutame oma õpilaste puhul tahvelarvuti varianti üks- ühele juhendamisega.

Klass: Toimetulekuõppe I kooliaste, tavaõppe 1. klass

Õpetaja: Kristi Ollino, Pärnu Toimetulekukool

Numbrid 1 – 5, hulgakaardid 1 – 5 esemega kaardil, vastavuse leidmine
Mööbliesemed

Tunnis kasutatud harjutused Elutuba

LearningApps – Elutoa mööbliesemed

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Joonisel valida eseme juures olev punane nupuke. Avanenud aknas tekib valitud mööbliese ja allpool on valik sõnu, mille hulgast tuleb õpilasel valik teha. Valitud sõna järel tuleb esile uuesti suur pilt ja selle on nüüd valitud sõna. Suure akna paremal all nurgas on sinine märk õige või vale valiku kontrollimiseks. Kui sellele märgile vajutada, siis õige valiku sõna muutub roheliseks ja vale valiku sõna punaseks. Kontrollida võib iga sõnavaliku järel või valikute lõpus. Parandada saab valele sõnale vajutades – tekib võimalus teine sõna valida.

Kasutasin seda mööbliesemete nimetuste kinnistamiseks. Ühes tunnis näitasin seda pilti suurel ekraanil ja kordasime nimesid ilma appi mängimata. Teisel korral trükkisin välja eraldi pildi ja eraldi nimetused. Õpilased lõikasid paberist välja nimetused, lugesid need kokku ja kleepisid õigele mööbliesemele. Kolmandal korral avasin äpi tahvelarvutis ja üks-ühele juhendamisel tegin seda ülesannet – üks mööbliese ühe õpilasega. Ja neljandana trükkisin välja uued pildid ja värvisime neid mööbliesemed koos nimetuste kordamisega.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Seda rakendust saab kasutada arvutis ja tahvelarvutis. Võib pildi ja sõnad eraldi välja trükkida, kasutada värvimisel, joonis lahti lõigata ja õige vastusega kokku panna jne. Mina ise kasutasin seda neljal erineval korral.

Klass: Toimetulekuõppe II arengutase, tavaõppe I kooliaste

Õpetaja:Raili Hiiesalu, Pärnu Toimetulekukool

Mööbliesemed, nimetused, kirjeldused, värvimine, lugemine, kirjeldamine
Talv

 

Tunnis kasutatud harjutusedlearning apps

LearningApps – Talve sõnasegadik

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õige sõna leidmisel peab märgistama ruudustikus terve sõna. Arvutis hiirega lohistades ja tahvlis näpuga lohistades. Õige sõna korral värvub sõna ruudustikus ja ruudustiku kõrval. Valede tähtede ja tähekombinatsioonide korral värvumist ei toimu.

Õppimise protsessis saab selle äpi avada arvutis ja näidata seinal. Õpilased võivad iseseisvalt koha peal sõnu leida – anda selleks mingi aeg. Seejärel kutsuda õpilasi tahvli juurde ja lasta neil ekraanil näidata leitud sõna/sõnu. Sõnade kirjapildi kinnistamiseks on hea õpilastega kasutada rakendust iseseisvalt tahvelarvutis. Meie oma toimetulekuõppe õpilastega kasutame tahvelarvutit üks- ühele juhendamisega.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Saab kasutada nii arvutis kui ka tahvelarvutis. Lisaks sõnade kirjapildi tundmisele ja leidmisele saab kasutada seda veel näiteks sõnade selgitamiseks, sõnadega seotud jutukese koostamiseks õpilaste poolt jne. Samuti võib selle ruudustiku ekraanilt välja trükkida ja siis seda erineval moel tunnis kasutada.

Klass: Toimetulekuõpe, I kooliaste

Õpetaja: Raili Hiiesalu, Pärnu Toimetulekukool

Sõnavara, keelestruktuurid, Kuldvillak, meeskonnatöö
Koduloomad ja -linnud

Tunnis kasutatud harjutusedKoduloomad

Learning Apps – TUNNE KODULOOMI JA KODULINDE

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kasutame rakendust tahvelarvutis, et õpilane saaks sõrmega ühendada pildid ja nimed. Iga pildi ja nime juures on veel i tähe taga peidus selgitus, mis aitab õiget paarilist leida.

Õppimisprotsessis on õpetajal rakendus avatud arvutis ja näitab seda projektoriga seinal. Koos arutades leitakse õigele pildile õige nimi – õpetaja kasutab arvutihiirt pildi ja nime kokkuviimiseks. Kordamisprotsessis toimub üks- ühele tegevus õpilasega tahvelarvuti abil, kus õpilane saab sõrmega ühendada looma/linnu pildi ja nime. Võimalusi rakendust kasutada on palju- võib veel lugemist harjutada, loomade/lindude kirjeldamist harjutada jne.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Sobib kasutada õppimisprotsessis ja kordamisprotsessis. Meie kasutame seda tahvelarvutis üks – ühele juhendamisega ja õppimisprotsessis arvutiekraani ja projektoriga.

Klass: Toimetulekuõpe, I kooliaste

Õpetaja: Enela Kase-Tonna, Pärnu Toimetukekukool

Loomade ja lindude tundmine, sõnade lugemine, paarilise leidmine
Puud ja puude nimed

Tunnis kasutatud harjutusedÕuesõpe_puud

LearningApps  – Leia õige puu

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased kasutasid rakendust tahvelarvutis, siis sai õpilane sõrmega kokku viia puu ja nime.

Õpetaja kasutab seda rakendust nii puude liikide õpetamisel kui ka kinnistamisel. Samuti võib seda rakendust kasutada õuesõppe osana.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Toimetulekukoolis teeme neid rakendusi üks-ühele juhendamisega.

Klass: Toimetulekuõpe, I kooliaste

Õpetaja: Hanna Einaste, Pärnu Toimetulekukool

Puu kirjeldus, nimetus, puu nime lugemine
Animals

20150420_101914-vi

Tunnis kasutatud materjalid

Quizleti harjutus
LearningApps harjutus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Quizleti keskkonnas kasutasime nutivahendis 4 ülesannet:
Cards – õppisime ja hääldasime ühiselt 35 õpitavat sõna loomadest;
Learn – igaüks õppis iseseisvalt pildi järgi sõna trükkimist/sisestamist;
(Speller – jätsime seekord vahele, sest enamusel polnud kõrvaklappe);
Scatter – mäng, kus tuli ühendada sõna ja pilt;
Test – kontrollharjutused.
Iga õpilane näitas ette oma testi tulemuse. Enamus õpilased sooritasid selle maksimumtulemusele, üksikud tegid 1-2 viga.
Preemiaks Learningappsi sõnarägastik

 

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Tunnikontrollid Socrative keskkonnas

2015-04-20 16.05.24

Tunnis kasutatud keskkond
Socrative

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Digitund õpetajalt õpetajale.

Õppijatel oli ülesandeks luua keskkonnas konto, tutvuda võimalustega ja teha üksi või grupiga vähemalt üks kontrolltöö.

Juhendaja: Evelin Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

2015-04-20 15.37.14 (1)   2015-04-20 16.05.19
Ajajoone moodustamine Prezi keskkonnas

2015-04-20 15.15.28

Tunnis kasutatud keskkond
http://prezi.com/

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Digitund õpetajalt õpetajale.

Õppijatel oli ülesandeks luua keskkondades konto, tutvuda keskondade võimalustega ja teha üksi või grupiga vähemalt üks õppematerjal ja kontrolltöö.

Päris valmis oma õppematerjali keegi ei saanud.

Juhendaja: Epp Pavelts, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium