Loomaaias elavad loomad

Tunnis kasutatud harjutuseScreen Shot 2016-02-05 at 00.16.22

https://bubbl.us/mindmap
https://www.youtube.com/

Töökäik:

  1. Ekskursioon loomaaeda, seal oma nutiseadmega pildistamine.
  2. Kunstiõpetuse tunnis oma parimate/õnnestunumate piltide näitamine kaaslastele rühmas. Suulise eneseväljenduse arendamiseks kindlasti lasta õpilastel selgitada- miks just see pilt osutus valituks, võib kirjeldada ka pildistamise hetke ( mis segas, mis toetas jne.)
  3. Loomade nimetuste inglise keelde tõlkimine. Vastavalt klassi keeletasemele (kuivõrd on inglise keelega kokkupuuteid). Õpilased võivad oma nutiseadet kasutades otsida, kuidas on antud loomad inglise keeles või otsib õpetaja. Kõik tõlked koondada ühte kohta, kas kasutada https://bubbl.us/mindmap keskkonda ja õpetaja kirjutab sinna või siis iga õpilane kirjutab  individuaalselt. Näiteks: lõvi-lion, karu-bear, ahv-monkey, tiiger-tiger. Samuti tõlgitakse koos väljend: kuidas joonistada- how to draw.
  4. https://www.youtube.com/  kui kunstiõpetuse õpetaja. Õpilane trükib otsingusse inglise keelse väljendi ja just selle looma, keda ta enda pildile soovib joonistada. Soovi korral võin kasutada ka oma telefoniga tehtud pilti ja selle järgi joonistada. Juhendi järgi saab õpilane endale joonistada just need loomad, keda ta soovib. Oma joonistamistempot saab õpilane teistest sõltumata ise valida.
  5. Tagasiside: näituse korraldamine.

Eesmärgid:

  • Digivahendite otstarbeline kasutamine
  • Tähelepanu arendamine
  • Käelise tegevuse ja loovuse arendamine

Klass: 2d

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Erge Saare

 
Pärnu – merelinn

 

Screen Shot 2016-02-04 at 23.27.41Tunnis kasutatud harjutused

Loquiz
Loquix juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Valida finišisse jõudmiseks lühim teekond, jõuda tulemuslikult kontrollpunktidesse, kontrollpunktides vastata küsimustele (võimalusel kasutada vastamisel infot, mida saab kontrollpunkti juures olevalt objektilt) või lahendada ülesanne või teha meeskonnana mingi ettenähtud ühistegevus.

Õpilaste valminud tööd:

http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g
http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g/photos

Klass: 3. – 6.klass

Õpetaja: Pärnu Kuninga tn Pk,  Tiiu Kiveste

Kultuuriobjektid, Pärnu, orienteerumine, loovus
Puiduliikide määramine ja puidu füüsikalised omadused

 

Tunnis kasutatud harjutused

Efloora

Phet

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpieesmärgiks oli erinevate puiduliikide määramine ja nende füüsikaliste omadustega tutvumine, samuti selgitada kuidas tihedus on seotud keha massi ja ruumalaga ning miks saavad sama massiga kehadel olla erinevad ruumalad ning vastupidi.

 

Klass: 8a

Õpetaja: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Puidu tihedus, värvus, tekstuur