Body language

gami

Kasutatud rakendus või keskkond:

Tellagami – Android   iOS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased koostavad 30-sekundilise teksti etteantud teemal ja lindistavad selle nimetatud rakenduse abil ning sellest valmib animeeritud videoklipp.

Eelnevalt olime lugenud tekste mitteverbaalsest suhtlemisest ja vaadanud antud teemal videoloengut. Nüüd oli õpilastel ülesanne luua 30-sekundiline tekst kehakeelest ja see linti lugeda. Nad said ise valida, kas teevad selle lühitutvustusena, nõuandena klassikaaslastele, lahendavad läbi huumoriprisma, dramatiseerivad vmt. Võis töötada nii individuaalselt kui paarides/kolmikutes.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Rakenduse installeerimine võtab aega ja kõigil ei pruugi see õnnestuda. Altenatiivina võib kasutada teisi salvestusrakendusi. Tasuta Tellagami rakendus ei võimalda kasutada nii palju animatsioonivahendeid kui tasuline.

Klass: 11 A, 11 C

Õpetaja: Kadri Kõrre; Pärnu Ühisgümnaasium

body language, gestures, posture, facial expressions, power posing, subconscious movements, non-verbal communication
Millised loomad mulle meeldivad?

learning

Tunni materjalid:

Quizlet
Learning APPS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

1. Trükkida sisse rakenduse aadress ja teha endale konto.

2. Õpilased õpivad uusi sõnu kõigepealt iseseisvalt, siis teevad harjutusi grupis. Ülesanded on rakenduses üles ehitatud selliselt, et saab ka omavahel võistelda. Kes vastab ja kirjutab kõige kiiremini uusi sõnu.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Õpetaja näitab suurt pilti, abistab õpilasi oma nuti kasutamisel, kaasab neid õpilasi kellel nuti rohkem käpas abistama teisi.

Klass: 7a

Õpetaja:  Rääma Põhikool

Uued sõnad, uued väljendid, hääldus, grammatika
Esimesed sammud digiõppel

learning

Kasutatud LearningApps harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

 

ERR digiarhiiv

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kooli Wi-Fi võrgu leidmine nutiseadmest, sisselogimine ja etteantud ülesannete täitmine.

Klass: 1b

Õpetaja: Aive Jöffert; Rääma Põhikool

Wi-Fi võrgu nimi, parool, otsing, äpp, liitsõna, ristsõna, kuulamisülesanne, joonistamine, mõistatus, tekstülesanne, lohistamine
Loogika ja kujundite koostamine

11

Kasutatud rakendus või keskkond:

TangramHD

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

TangramHD tasuta rakendus laadida telefoni või puutetahvlisse, tutvuda mängu ideega ja koostada vähemalt üks tangram

Tutvustasin õpilastele lisavõimalust enese arendamiseks loogikamängu tangram abil, esimeseks korraks valisin lihtsa ja värvilise ülesehitusega rakendusäppi TangramHD. Õpilased laadisid rakenduse enda puutetahvlisse, tutvusime selle kasutusvõimalustega ja õpilased koostasid vähemalt ühe tangrami.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Esimeses tunnis olid lapsed paaristööks valmis ja abivalmid pinginaabrit aitama. Edaspidi oleks neid ülesandeid parem teha individuaalselt, sest laste kiirused tangrami lahendamisel on väga erinevad ja see laps, kellele öeldakse kõrvalt ette, mida tegema peab, ei naudi protsessi täielikult.

Kuna minu poolt läbiviidud tund oli päeval kuues, siis mitmelgi õpilasel oli nutivahendi aku tühi, mõni laps ei pääsenud netti, mõnel lapsel ei olnud nutivahendis mälumahtu, et saaks soovitud ülesannet lahendada.

Lastele äpp meeldis ja mõnigi lubas seda kodus taas kasutada.

Klass: 5a / 5b

Õpetaja: Margit Sooniste; Rääma Põhikool
Tasapinnaliste kujundite kordamine ja graafikud

geo

Kasutatud rakendus või keskkond:

Geogebra
math.ut.ee/T-algebra/

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Geomeetrias kordasime punkti kandmine korinaatteljestikku, tasapinnalised kujundid: ringjoon, kolmnurk, ristkülik, ruut, romb, rööpkülik ja trapets (nende joonestamine geogebras ja valemite meelde tuletamine)
Lineaarfunktsiooni graafik ja võrrandisüsteemi graafiline lahendamine.
Eesmärk oli tuletada meelde varem õpitud materjali.

Näitasin ekraanil etapi kaupa läbi ja käisin ka klassis ringi neid järjepeale aitamas. Rühmadesse paigutasin neid vabalt, et saaksid õpilased ka üksteist aitada . Mõnedel puudus ka nutiseade ja siis said sõbraga olla koos ühes seadmes.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Hea keskkond matemaatika õppimiseks ja kordamiseks. On lihtne ja kergesti kasutatav.
Võib kasutada uue osa õppimisel ja kordamisel

Klass: 7a, 8a, 9a

Õpetaja: Kersti Randväli; Rääma Põhikool
Kordamine – inglise keele grammatika

learning

Kasutatud rakendus või keskkond:

Ristsõnad 1
Ristsõnad 2

Faktiküsimused 1
Faktiküsimused 1

“who” küsimused
Aegade ülesanne

Lünktekst 1
Lünktekst 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

“Who” küsimused, grammatika, faktid UK ja USA kohta, ebareeglipärased tegusõnad, võrdlusastmed.

Õpilased lahendasid ristsõnu, vastasid faktiküsitlustele, täitsid lünktekste.

Soovitused kasutamisel ainetunnis:

Sobib kasutamiseks, tunni alguses meeldetuletuseks või kordamiseks, samuti kinnistamiseks

Klassid: 9,8,7,6,5

Allikas: Rääma Põhikool

“Who” küsimused, grammatika, faktid UK ja USA kohta, ebareeglipärased tegusõnad, võrdlusastmed
Õpikeskkond LearningApps keeleõppe abilisena

learning

Kasutatud rakendus või keskkond:

LearningApps harjutus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Saadetud e- kooli kaudu õpilastele tunnis kasutususele võetava rakenduse aadress. Samuti oli võimalik see QR koodiga klassis telefoni või tahvlisse tõmmata.

Tunnis kasutasin oma arvutit läbi televiisori. Õpilased nägid, kuidas ma jõudsin vastava rakenduseni ning tegid seda oma nutiseadmel järgi. Kui keegi jäi hätta, aitasid klassikaaslased. Abilisi jagus.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Leian, et on mõtekam kasutada teatud konkreetset tunni osa (kas siis uute sõnade õppimiseks, kordamiseks, kinnistamiseks või kontrollimiseks.)

Klass: 8

Õpetaja: Rita Pärnpuu; Rääma Põhikool