image_pdfimage_print

Maailma veestik – kaardinomenklatuuri õppimine ja kontrollimine

Tunnis kasutatud harjutused:   Eesmärgid: Õpitud materjali kinnistamine Õpilaste teadmiste kontrollimine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: :   Kanname tunnis kontuurkaardile maailma suurimad järved, jõed, mered, lahed, väinad.…
Continue Reading

Ebareeglipärased verbid

Tunnis kasutatud keskkonnad: Eesmärk: õppida tundma/kirjutama ebareeglipäraste verbide kolme põhivormi Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus:  Ajavormide õppimisel on oluline teada tegusõnade põhivorme. Esimese etapina õppisime põhivorme suuliselt n-ö traditsioonilises klassiruumis.…
Continue Reading

Nurk ja nurga liigid

Tunnis kasutatud harjutused: Enesekontrollitestid Eesmärk: Õpitud materjali kinnistamine Uute oskuste omandamine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö käik: Mis on nurk? Millised on nurga liigid? Kuidas ja millega nurga suurust kindlaks teha?…
Continue Reading