image_pdfimage_print

H sõna algul

Tunnis kasutatud harjutused LearningApps Õpilaste tegevuse kirjeldus:  Eesmärk: harjutada h õigekirja. Huvi äratamine. Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö sisu: alustuseks soojendusharjutus Seejärel tööleht: erinevad valik- ja korrektuurharjutused Lisaks leia vastandtähendusega sõnu, mis…
Continue Reading

Ilm. Ilmakaart.

  Tunnis kasutatud harjutused eLoodusõpetuse PowerPoint esitlused. Horisondi pilveaabits ( äpp) Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni teemaks oli ilma ennustamine, erinevate ilmakaartidega tutvumine, ( Eesti linnad, lumekaart, tuulekülm), ilmamärkide seletamine.…
Continue Reading

Plakati koostamine

Tunnis kasutatud keskkonnad PowerPoint Veebipõhine QR koodi generaator Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased valisid loodusõpetuseõpiku ükist teema, mis neile huvi pakkus. Seejärel otsisid lisainfot erinevate osade kohta ning genereerisid neist QR…
Continue Reading

Liitsõna

Tunnis kasutatud harjutused e-õpik "Ilus emakeel" 2 osa Liitsõna Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased täidavad töövihikust teksti liitsõnadega. Harjutuse õigsust kontrollib eõpiku järgi, mille projekteerin tahvlile. Seejärel sai õpilane kasutada…
Continue Reading

Liht- ja liitlause

  Tunnis kasutatud harjutused 1. Liht- ja liitlause  2. Liht- ja liitlause  3. Liht- ja liitlaused  4. Terviklikud laused    Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased teevad harjutusi iseseisvalt ja see järel näitavad tulemust õpetajale.…
Continue Reading

Murdude võrdlemine

Tunnis kasutatud keskkonnad Kahoot LearningApps Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Kordamiseks Learningappsis harjutus, kus tuli leida paarilisteks murd ja sellele vastav pilt. Kahootis õpetlik-kontrolliv küsitlus murdude võrdlemise kohta. Esimesed küsimused koos…
Continue Reading