image_pdfimage_print

Rahvusvahelised suhted

Kasutatud rakendus või keskkond: Socrative Livebinders  Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi. Tunni kestvus: paaristund (2x45 minutit). Esmalt lahendasid…
Continue Reading

Tuletised

Kasutatud rakendus või keskkond: Kahoot Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna. Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis: Kuna…
Continue Reading

Muinasjutud

Kasutatud rakendus või keskkond: Tellagami - Android   iOS Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased tegid taustapildi ja 30 sek jooksul jutustasid lühikokkuvõtte oma lemmikmuinasjutust. Pärast vaatasime ja kuulasime esitlusi, lapsed…
Continue Reading

Nutikad Hiinlased

Video Hiina laternate mesterdamisest Kasutatud rakendus või keskkond: Tellagami - Android   iOS QR code Õpilane: Õpetaja: Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Alustasime tundi sissejuhatava videoklipiga tänasest tunniteemast, mille valmistasin ette…
Continue Reading