Rahvusvahelised suhted

Kasutatud rakendus või keskkond:

Socrative
Livebinders 

http://filosoofialeht.weebly.com/digitund.htm

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi.
Tunni kestvus: paaristund (2×45 minutit).
Esmalt lahendasid õpilased 30 minuti jooksul arvestusliku testi rahvusvaheliste suhete teemal. Selleks kasutasime rakendust Socrative. Testi tegemiseks said õpilased, kellel omal nutiseadet pole, kasutada kooli sülearvutit. Kuna kogu ühiskonnaõpetuse 2. kursus oli paberivaba, siis seesuguste testide lahendamine polnud sel korral õpilaste jaoks enam uudne, küll aga taaskord mugav võimalus saada pärast testi kohest tagasisidet.

Pärast testi tuli õpilastel avada oma digimapp veebikeskkonnas www.livebinders.com ning luua sinna viimane teema. Nimelt tuli õpilastel arutleda oma digimapis selle üle, kas kaasaja sõjaliste konfliktide peamine põhjus võib olla majanduslik kasu. Enne kirjutama asumist tutvustas õpetaja Afganistaani konflikti tagamaid.
Õpetaja loeb kõikide õpilaste arutlusi ning muid kursuse jooksul tehtud töid nende digitaalses õpimapis. Selleks tuli õpilastel anda õpetajale oma õpimapi number. Mõistagi oleme nii kokku hoidnud väga suure hulga paberit.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Soovitan arvestuslike testide lahendamiseks seada ajaline limiit, sest vastasel juhul asuksid õpilased, kes pole eriti õppinud, vastuseid guugeldama, kuid ajalise piirangu korral ei jääks neil selleks aega

Klass: 12a

Õpetaja: Peedu Sula; Pärnu Ühisgümnaasium

Sõda, poliitiline sõda, diplomaatia, sõja võimalik seos majandusliku kasumiga, ÜRO, NATO, Afganistani konflikt, USA sõdurid, oopiumi ja kanepi kasvandused Afganistaanis
Tuletised

Kasutatud rakendus või keskkond:

Kahoot

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kuna Kahoot tekitab elevust, siis parem oleks sellega tundi lõpetada. Esimene kord kasutades läheb pisut aeg, kuni jõutakse äpp nutivahendisse tõmmata.

Klass: 11a ja 11b

Õpetaja: Kaia Metsaalt; Pärnu Ühisgümnaasium

tuletis, astme tuletis, korrutise tuletis
Elektrolüütide lahused

Kasutatud rakendus või keskkond:

Socrative

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna.

 

Klass: 11c ja 11b

Õpetaja: Evelin Laanemets;  Pärnu Ühisgümnaasium

elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, elektrolüütiline dissotsiatsioon, pH, aluseline keskkond, happeline keskkond, neutraalne keskkond
Muinasjutud

gami

Kasutatud rakendus või keskkond:

Tellagami – Android   iOS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased tegid taustapildi ja 30 sek jooksul jutustasid lühikokkuvõtte oma lemmikmuinasjutust. Pärast vaatasime ja kuulasime esitlusi, lapsed said rääkida mis töö juures meeldis, mis oli raske jne.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Väga hea kasutada mistahes teema kokkuvõtteks ja süvendamiseks. Eriti hea oleks, kui klassis oleks projektor, et näeks valminud töid suurelt.

Klass: 4a

Õpetaja: L. Karro; Rääma Põhikool

Muinasjutt, taustapildi valimine ja tegemine, lühikokkuvõtte jutustamine Tellagamis,teiste tööde vaatamine ja kuulamine
Nutikad Hiinlased

Video Hiina laternate mesterdamisest

Kasutatud rakendus või keskkond:gami

Tellagami – Android   iOS
Answergarden.ch
QR code
Youtube.com
Õpilane: kahoot.it
Õpetaja: getkahoot.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Alustasime tundi sissejuhatava videoklipiga tänasest tunniteemast, mille valmistasin ette keskkonnas Tellagami. Tunnis kasutasin oma arvutit läbi projektori. Kuna kõikidel õpilastel polnud oma seadet kaasas, siis moodustasid osad õpilased paarid.

Edasi lugesime õpikust peatükki hiinlaste ja nende leiutiste kohta ning arutasime neil teemadel. Lapsed said loetu kohta lisada endale meelde jäänud olulisemaid märksõnu keskkonnas Answergarden.ch.

Seejärel avasid õpilased QR koodi lugejaga koodi, mille taga peitus youtube.com video, sellest, kuidas meisterdada Hiina laternat. Kuna video oli inglise keelne tuli aru saada, millest jutt.

Tõlkisime kolm sõna, mida on vaja laterna meisterdamiseks. Selleks kasutaks igaüks oma nutiseadmes olemasolevat sõnastikku.

Tunni lõpetasime kahoot.it testiga, kus iga õpilane sai oma teadmised proovime panna väikese võistluse näol.

Klass: 5c

Õpetaja: Maris Üürike; Rääma Põhikool

leiutised, trükikunst, meisterdamine
Esimesed sammud digiõppel

learning

Kasutatud LearningApps harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

 

ERR digiarhiiv

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kooli Wi-Fi võrgu leidmine nutiseadmest, sisselogimine ja etteantud ülesannete täitmine.

Klass: 1b

Õpetaja: Aive Jöffert; Rääma Põhikool

Wi-Fi võrgu nimi, parool, otsing, äpp, liitsõna, ristsõna, kuulamisülesanne, joonistamine, mõistatus, tekstülesanne, lohistamine
Materjalid ja taaskasutus

taskutark

TEEMA: Materjalid ja taaskasutus

Kasutatud rakendus või keskkond:

TaskuTark –  Android iOS
Video pakendite, klaastaara ning plekktaara käitlusest
Prügihundimäng

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Mõiste KESKKOND selgitamine.
Keskkonna kaitsmise vajalikkus.
Prügi tootmine inimeste poolt. (lapsed jutustavad)
Prügi sorteerimise vajalikkus. (lapsed räägivad)
Jäätmekäitlusjaama töö. (video).
Rakenduse TaskuTark kasutamine.
Taaskasutamine. (lapsed räägivad ja video)
Mõistekaardi koostamine.
Töölehe täitmine.
Prügihundimäng.

 

Klass: 2b

Õpetaja: Merike Männik; Rääma Põhikool