Konrad Mägi looming

Tunnis kasutatud keskkond Google otsing Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Konrad Mägi loominguga tutvumine, erinevates tehnikates töödega tutvumine. Konrad Mägi erinevate tehnikate tundmaõppimine, näidete leidmine nutitelefonidest. Oskus vaadata ja näha ja…
Continue Reading

London Sights

Tunnis kasutatud harjutus Kahooti viktoriin (Kahoot videojuhend; Kahoot juhend internetis) Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Õpilased kasutavad nutivahendit ning sellel rakendust kahoot. Koostasin viktoriini eelnevalt juba tuttavate Londoni vaatamisväärsuste kohta, kasutasin palju…
Continue Reading

Liiklus

Tunnis kasutatud keskkonnad Taskutark Youtube video Liikleja Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Sissejuhatus Youtubist Arutelu, kes õpilastest elavad linnas, millised ohud on liikluses. Millised abivahendid on loodud selleks, et meil oleks…
Continue Reading

Ajavööndid

Tunnis kasutatud keskkond Google Forms + Flubaroo lisandmoodul Juhend Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Alustuseks kontrollisime üle töövihikust eelmisel tunnil tehtu. Kes ajavööndite teemas veel hästi ei orienteeru, sai kõik üle…
Continue Reading

Kiirteteoreem

  Tunnis kasutatud arvutiprogramm: Geogebra Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tund arvutiklassis. Ülesandeks kiirteteoreemi ja selle järelduse kehtivuse kontrollimine programmiga GeoGebra. Programm sobib hästi korrektsete jooniste tegemiseks. Klass: 8b Allikas: Pärnu Vanalinna…
Continue Reading