Keskkond, aed

Tunnis kasutatud materjalid/keskkonnad: Kahoot (Kahooti videojuhend; Kahooti juhend internetis) Multifilm "Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati" PowerPointi esitlus "Viljapuud ja marjapõõsad" koolielu keskkonnas Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Keskkonnateema kokkuvõteks mäng antud teemal. Soovi korral…
Continue Reading

Ettevõtlus

Tunnis kasutatud harjutused: Simulaator 7 Simulaator 7 on uudne ning põnev õppevahend, mis on loodud täiendamaks nii põhi- kui ka keskkooli majandusõppe programmi. Tegemist on mänguga, mille kaudu avaneb suurepärane…
Continue Reading

Rahvusvahelised suhted

Kasutatud rakendus või keskkond: Socrative Livebinders  Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi. Tunni kestvus: paaristund (2x45 minutit). Esmalt lahendasid…
Continue Reading

Kordamine

  Kasutatud rakendus või keskkond: Kuldvillak Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Kuldvillaku stiilis viktoriini koostamine, mida on pärast klassis võimalik võistkonniti punktide peale mängida. Ülesanne: Koosta küsimused neljas kategoorias: hispaania keele…
Continue Reading