Koostööoskus

Screen Shot 2016-02-05 at 00.31.16Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni eesmärk on õpetada lastele mängulisel viisil lihtsate tegevuste ja ülesannete abil koostööoskust.
Tund lõimub eesti keele ja kunstiõpetusega.

Õpilane

 • osaleb aruteludes
 • teab ja esitab ühe muinasjutu
 • oskab paremini kirjeldada inimesi
 • osaleb meeskonnatöös
 • suudab oma seisukohti põhjendada
 • mõistab ja kasutab sõnu koostöö, kaaslane, üheskoos, meeskond, jõupingutus
 • teab tegusõnu

Tunni häälestus:

Räägime lastega ja kuulame, mida nad arvavad, mis on koostöö ja kas see on üldse selline väärtus, millele tasub tähelepanu pöörata?

 • Mida sa sõpradega koos ette võtad? Milliseid mänge on mitmekesi palju toredam koos mängida kui üksinda?
 • Laulame laulu ,,Ehitame maja,, https://www.youtube.com/watch?v=nrlzZ_rjCuk
 • Räägime, mida lapsed klassis või kodus koos teevad. Arutame, kuidas erineb millegi kallal üksinda töötamine sellest, kui mitu inimest töötab ühise asja nimel.
 • Rühmatööna kirjutame välja tegevused, mida ei saa üksinda teha.

Lapse sõnavara ja väljendusoskuse arendamiseks proovime vesteldes kasutada sõnu koostöö, aitamine, jõupingutus, üheskoos, meeskond, sõber

Praktilised tegevused:

Mängime koostööoskusi nõudvaid mänge.

 • Pantomiim. Lapsed on viie- või kuueliikmelistes meeskondades ja etendavad häält kasutamata teistele lastele võimalikult huvitavalt ühe muinasjutu.
 • Alustame meeskonnas lugu, nii et iga järgmine laps  lisab sellele uue lause. Arutame lastega, mille poolest esineb selline üheskoos loodud jutt ühe lapse välja mõeldud loost.
 • Lapsed otsivad nutiseadmest pilte, millel on kujutatud inimesi koos töötamas või mängimas ning kirjeldavad pilte teistele meeskondadele.

Tunni kinnistamine/kokkuvõte: Koos õpetajaga täidetakse küsimustik kahoot keskkonnas. http://lingid.ee/YuWzK

Klass: 3

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Eliana Prangli