Liitsõna

Reetm

Tunnis kasutatud harjutused

e-õpik “Ilus emakeel” 2 osa
Liitsõna 2.kl

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased täidavad töövihikust teksti liitsõnadega. Harjutuse õigsust kontrollib eõpiku järgi, mille projekteerin tahvlile.

Seejärel sai õpilane kasutada tahvlelarvutit. Avas QR koodilt   Learningappsi lingi ja sai iseseisvalt õppida liitsõnade tegemist.

Klass: 2a

Õpetaja: Reet Mõis, Pärnu Vanalinna Põhikool

Enesekontrolli võtete rakendamine töö õigsuse kontrollimisel