image_pdfimage_print

Mare Hallop 9c tundTunnis kasutatud materjalid/keskkonnad:

SlideShare (autor: Kersti Kondor)
QR-koodi koostamine
QR-koodi lugemine
Learning Apps Harjutus 
Sõnar (keeleabi rakendus)

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpetaja tutvustas SlideShare abil lisandi kirjavahemärke, mille järel tegi klass harjutuse (reeglistik ka õpikus), siis meenutati lausete liike ja komaga ning komata sidesõnu. QR-koodi abil avasid õpilased LearningAppsis komapanemise harjutuse. See tehtud, said kõik tunnikontrolli lehed lausete kirjavahemärgistamiseks. Kasutada võis Sõnari äppi.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Harjutustesse on nutiseadmega hea  siseneda QR- koodi abil.
QR koodi koostamiseks on miteid veebilehti. Käesolevas tunnis kasutati QR koodide koostamiseks veebilehte https://www.the-qrcode-generator.com/
QR-koodi koostamine: URL aknasse kleepida veebilink ja QR-kood tekib ise. Tekkinud koodi saab alla laadida ja õpilastele välja printida või projektoriga seinale kuvada.
Õpilase seadmes peab olema QR koodi lugemise rakendus. Selle saab seadmesse laadida läbi rakenduste poe (Play pood või App store) Leiab märksõnaga: “QR reader”
QR-koodilaseb õpilasel otse harjutusse siseneda. 9c

Klass: 9c

Õpetaja: Mare Hallop; Pärnu Vanalinna Põhikool

lisand, liht- ja liitlause, kirjavahemärgid 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Kiida!