Tekstitöötlus ja vormistus

Tunnis kasutatud ülesanded

Ülesande püstitus (arvutiõpetuse koduleht)
QR koodid

Tunnis kasutatud keskkonnad

Veebipõhine QR koodi lugeja 
Android seadmele QR rakendus QR Droid Code Scanner

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Sissejuhatusena selgitasin, millised töövahendid on neile antud (alusfail ja QR koodid, mille taga on töökäsud koos õpetustega). Tulemusena soovisin näha korrektselt vormistatud tööd. Tasub korduvalt selgitada, kuidas QR koode kasutada ja miks need on vajalikud. Kui töö sai valmis, andsin kõrvale sama töö, mis vastas vormistusele ning õpilased said võrrelda, kas nende vormistus oli sarnane. Kui ilmnes mõni veakoht, parandasid nad selle ise ära.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Õpilastel oli võimalus lahendada ülesannet üksi või paarilisega koos. Paljud tegid koostööd ja tunni lõpus kinnitasid, et sel viisil oli huvitavam ja kergem.

Kasutada võib mistahes alusfaili ja ülesanne püstitada erinevalt. Koodid olid kättesaadavad nii paberil kui ka õpilastele kättesaadaval kettal eraldi kaustas. Võimalus koode lugeda jäi nii neile, kes kasutasid nutiseadet kui ka neile, kellel seda polnud (said kasutada veebipõhist QR koodi lugejat).

Klass: 5kl

Õpetaja: Triinu Pääsik, Tallinna Rahumäe Põhikool

tekstitöötlus, juhendi lugemine, QR koodid, referaat