image_pdfimage_print

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

* PowerPoint esitlus Elektrolüütide ja lahustumise kohta. (Kuna eelmisel nädalal oli sissejuhatus uude teemasse – Elektrolüüdid – ja puudus 11 õpilast, siis kasutasin meeldetuletamiseks.)
* TV harjutuste lahendamine. (Kasutasime Liina Karolini “Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik” I osa) TV 5.1 ül. 1.
* TV 5.1 ül. 2 ja 3 kohta on LearningApps keskkonnas harjutus ja seal lahendades on võimalik teha õigesti ka TV harjutused.
* TV 5.2 ül. 1-4. TV 5.2 ül. 4 kohta harjutus LearningApps keskkonnas (Märkimine tekstis.) – seal lahendades võimalik TV-s õiged vastused alla joonida ja õpetaja ei pea seda enam kontrollima.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kasutasime QR-koodi, et harjutuseni jõuda (LearningApps keskkond genereerib igale harjutusele oma koodi.).
E-kooli lisasin faili QR-koodide ja linkidega, et õpilased saaksid kodus veel harjutada, ka puudujatel võimalus harjutusi teha

Klass: 10

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Elektrolüüdid, mitteelektrolüüdid, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, eksotermiline protsess, endotermiline protsess, ioonide hüdraatumine.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Kiida!