image_pdfimage_print

maris

Tunnis kasutatud harjutused:

SimpleMind  Android

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni lõpus kasutasime õpitu kinnistamiseks ja meeldetuletamiseks SimpleMind kaarti. Ühendasin enda arvuti projektoriga ning seejärel koostasime ühiselt mõistekaardi. Õpilastele meeldib SimpleMind keskkond selle lihtsuse ja värvide pärast.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Väga hea kasutada ühiselt, õpitu kinnistamiseks või lasta õpilastel individuaalselt koostada mõistekaart

Klass: 6a

Õpetaja: Maris Vain; Pärnu Vanalinna Põhikool

Majandus, turumajandus, monopol, ressurss, jätkusuutlik areng

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Kiida!