Animals

20150420_101914-vi

Tunnis kasutatud materjalid

Quizleti harjutus
LearningApps harjutus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Quizleti keskkonnas kasutasime nutivahendis 4 ülesannet:
Cards – õppisime ja hääldasime ühiselt 35 õpitavat sõna loomadest;
Learn – igaüks õppis iseseisvalt pildi järgi sõna trükkimist/sisestamist;
(Speller – jätsime seekord vahele, sest enamusel polnud kõrvaklappe);
Scatter – mäng, kus tuli ühendada sõna ja pilt;
Test – kontrollharjutused.
Iga õpilane näitas ette oma testi tulemuse. Enamus õpilased sooritasid selle maksimumtulemusele, üksikud tegid 1-2 viga.
Preemiaks Learningappsi sõnarägastik

 

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool