Landmarks of London

Tunnis kasutatud keskkond

AnswerGarden
Tunnis valminud sõnapilv

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

AnswerGarden on veebileht, kus saab luua sõnapilve. Õpetaja püstitab küsimuse ja õpilased vastavad sellele kuni 20 sõnamärgiga, sisestades iga vastuse eraldi. Selle tulemusena tekib sõnapilv ja kõige populaarsemad vastused on kõige suuremad. Kui tehakse õigekirjavigu, siis see mõiste on erinevates variantides näha.

Õpilased olid eelmistes tundides tutvunud Londoni vaatamisväärsustega ja nüüd vastates küsimusele, nägime millised on kõige populaarsemad kohad, mille poolest on London kuulus.

 

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Hea vahend ajurünnakuks, annab võimaluse õpilastel samaaegselt vastuseid anda ja kontrollib õigekirja. Õpetaja saab (juhul kui küsimus on kaitstud salasõnaga) ebasobivaid vastuseid eemaldada.

Klass: 8a

Õpetaja: Merle Udso, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

landmarks, sights, London, famous, symbols