image_pdfimage_print

Tunnis kasutatud rakendused /keskkonnad:

Quizletjuhend
LearningApps  juhend
Padlet  – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Peale suulise sissejuhatuse teemasse ning ühist arutelu, pidid õpilased avama esmalt Quizlet.com keskkonnas “Mitmuse moodustamine” teema ning valima “TEST”, eemaldama seal “writing” (kirjutamine) ülesanded ning võisid asuda lahendama inglisekeelsete sõnade ainsuse ja mitmuse vormide “Sobitamise”, “Õige / Vale” ning “Valikvastuste” ülesandeid.

Kui seda oldi paar korda läbi tehtud, pidid õpilased jätkama “Scatter” ülesandega, kus tuli kokku viia sõna ainsus ning mitmus ning seda juba ajapeale. Paar korda läbi harjutatud, toimus klassisisene võistlus 2 korda.

Seejärel pidid õpilased minema veebileheküljele www.learningapps.org ja otsima sealt õpetaja loodud ülesande “Mitmuse moodustamine piltidega (Wow! 4 – Unit 14)” ning asuma mitmuses olevaid sõnu ja pilte ühendama.
Seejärel tuli õpilastel valida teine ülesanne “Mitmuse moodustamine (Wow! 4 – Unit 14)”, kus nüüd oli vaja sõnade mitmus juba ise lünka kirjutada.

Kui õpilased olid ülesande positiivselt sooritanud ning vigu ei esinenud, tuli minna veebilehele www.padlet.com ning leida õpetaja loodud Padlet mitmuse moodustamise kohta.
Nüüd oli kõigil võimalus oma teadmisi näidata ja oma nime alt õpitud sõnadega, õpitud teemal lauseid kirjutada. Valmis ühine veebitahvel, kus kõik õpilased olid kirja pannud omaloodud laused, kasutades õpitud mitmuse moodustamist.

Klass: 4a

Õpetaja: Kriste Talving; Pärnu Vanalinna Põhikool

Mitmus, mitmuse moodustamine, erandlikud sõnad mitmuses

Valminud tunnimaterjal http://padlet.com/KristeTalving/c2dh8scd6eiu

20150420_114136 20150420_120155 20150420_130941

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Kiida!