Vesi

Tunnitöö:

AnswerGarden – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Laudkonnapõhine vastamine nutiseadmest. Ülesandeks kirjutada vähemalt 10 märksõna.

Soovitused:

Ajurünnakuna teema algul või lõpus.

Klass: 5 klass

Õpetaja: Pärnu Rääma Põhikool, Mart Kimmel

 
Landmarks of London

Tunnis kasutatud keskkond

AnswerGarden
Tunnis valminud sõnapilv

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

AnswerGarden on veebileht, kus saab luua sõnapilve. Õpetaja püstitab küsimuse ja õpilased vastavad sellele kuni 20 sõnamärgiga, sisestades iga vastuse eraldi. Selle tulemusena tekib sõnapilv ja kõige populaarsemad vastused on kõige suuremad. Kui tehakse õigekirjavigu, siis see mõiste on erinevates variantides näha.

Õpilased olid eelmistes tundides tutvunud Londoni vaatamisväärsustega ja nüüd vastates küsimusele, nägime millised on kõige populaarsemad kohad, mille poolest on London kuulus.

 

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Hea vahend ajurünnakuks, annab võimaluse õpilastel samaaegselt vastuseid anda ja kontrollib õigekirja. Õpetaja saab (juhul kui küsimus on kaitstud salasõnaga) ebasobivaid vastuseid eemaldada.

Klass: 8a

Õpetaja: Merle Udso, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

landmarks, sights, London, famous, symbols
Nutikad Hiinlased

Video Hiina laternate mesterdamisest

Kasutatud rakendus või keskkond:gami

Tellagami – Android   iOS
Answergarden.ch
QR code
Youtube.com
Õpilane: kahoot.it
Õpetaja: getkahoot.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Alustasime tundi sissejuhatava videoklipiga tänasest tunniteemast, mille valmistasin ette keskkonnas Tellagami. Tunnis kasutasin oma arvutit läbi projektori. Kuna kõikidel õpilastel polnud oma seadet kaasas, siis moodustasid osad õpilased paarid.

Edasi lugesime õpikust peatükki hiinlaste ja nende leiutiste kohta ning arutasime neil teemadel. Lapsed said loetu kohta lisada endale meelde jäänud olulisemaid märksõnu keskkonnas Answergarden.ch.

Seejärel avasid õpilased QR koodi lugejaga koodi, mille taga peitus youtube.com video, sellest, kuidas meisterdada Hiina laternat. Kuna video oli inglise keelne tuli aru saada, millest jutt.

Tõlkisime kolm sõna, mida on vaja laterna meisterdamiseks. Selleks kasutaks igaüks oma nutiseadmes olemasolevat sõnastikku.

Tunni lõpetasime kahoot.it testiga, kus iga õpilane sai oma teadmised proovime panna väikese võistluse näol.

Klass: 5c

Õpetaja: Maris Üürike; Rääma Põhikool

leiutised, trükikunst, meisterdamine