Tunnis kasutatud keskkond: Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande eesmärgid ja kirjeldus:  Kasutame Code keskkonda 1x nädalas matemaatika tundides. Klassi seinal on QR kood, mille abil õpilased saavad otse keskkonda siseneda. keskkond on mänguline…
Continue Reading