Tunnis kasutatud keskkond Google Forms + Flubaroo lisandmoodul Juhend Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Alustuseks kontrollisime üle töövihikust eelmisel tunnil tehtu. Kes ajavööndite teemas veel hästi ei orienteeru, sai kõik üle…
Continue Reading