Tunnis kasutatud keskkonnad Tallinna Loomaaed Eesmärk:  Huvi äratamine loomade vastu Looma keha kuju võimalikult täpne edasiandmine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö käik: Kõigepealt toimus õppereis loomaaeda. Tunnis iga õpilane leiab oma…
Continue Reading