Prügi sorteerimine

20150420_123936

Tunnis kasutatud veebilehed

http://www.ragnsells.ee/sorteerimine
Jänku-Juss sorteerib prügi
forte.delfi.ee › Teadus ja Tehnika

Tunnis kasutatud harjutused

Harjutus 1
Harjutus 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kodunduse tundide üheks oluliseks teemaks on õpetada prügi õigesti sorteerimine. Tunnis vaadati üheskoos üle RagnSells kodulehelt, kuidas on õige prügi sorteerida. Arutleti miks ei või sarnase materjaliga prügi panna ühte konteinerisse. Kodulehelt leotud materjali kinnistati LearningApps leheküljel olevate teadmiste kontrolliga.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Teadmiste kontrollimisel võiksid lapsed teha valikuid rahulikult ning põhjendades valikuid. Rakendust kasutades võiks jagada õpilased ka võistkondadesse.

Klass: 8b

Õpetaja: Heli Liiv, Pärnu Vanalinna Põhikool

Inimene, keskkond, toidujäätmed, prügi, ohtlikud jäätmed, pakendikonteinerid, papp- ja kartong, klaastaara
Keskkond, aed

2b

Tunnis kasutatud materjalid/keskkonnad:

Kahoot (Kahooti videojuhendKahooti juhend internetis)
Multifilm “Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati”
PowerPointi esitlus “Viljapuud ja marjapõõsad” koolielu keskkonnas

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Keskkonnateema kokkuvõteks mäng antud teemal. Soovi korral võis teha koos paarilisega.
Õpilased sisenevad mängu aadressil kahoot.it, sisestavad mängu numbri (game pin), trükib oma nime ja ühineb mänguga. Kohene tagasiside ilmub lapse ekraanile, klassi mängu õnnestumise tagasisidet vaatame allalaaditud tabelist.
Multifilm ” Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati”.
Vestlus tervislikust toitumisest, puuviljade, marjade söömisest.
Tutvume aiateemaga tööraamatu teksti abil. Küsimustele vastamine.
PowerPointi “Viljapuud ja marjapõõsad” vaatamine, kordamine.
Mis jäi meelde? Mida uut said teada?

Klass: 2b

Õpetaja: Sirje Semenov; Pärnu Vanalinna Põhikool

Keskkonnateemaline viktoriin keskkonnas Kahoot, multifilmi vaatamine, arutlus, tööraamatust lugemine ja piltide vaatlemine, küsimustele vastamine, kokkuvõttev PowerPointi esitlus viljapuudest ja marjapõõsastet koos kordamisega.