Keskkond, aed

2b

Tunnis kasutatud materjalid/keskkonnad:

Kahoot (Kahooti videojuhendKahooti juhend internetis)
Multifilm “Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati”
PowerPointi esitlus “Viljapuud ja marjapõõsad” koolielu keskkonnas

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Keskkonnateema kokkuvõteks mäng antud teemal. Soovi korral võis teha koos paarilisega.
Õpilased sisenevad mängu aadressil kahoot.it, sisestavad mängu numbri (game pin), trükib oma nime ja ühineb mänguga. Kohene tagasiside ilmub lapse ekraanile, klassi mängu õnnestumise tagasisidet vaatame allalaaditud tabelist.
Multifilm ” Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati”.
Vestlus tervislikust toitumisest, puuviljade, marjade söömisest.
Tutvume aiateemaga tööraamatu teksti abil. Küsimustele vastamine.
PowerPointi “Viljapuud ja marjapõõsad” vaatamine, kordamine.
Mis jäi meelde? Mida uut said teada?

Klass: 2b

Õpetaja: Sirje Semenov; Pärnu Vanalinna Põhikool

Keskkonnateemaline viktoriin keskkonnas Kahoot, multifilmi vaatamine, arutlus, tööraamatust lugemine ja piltide vaatlemine, küsimustele vastamine, kokkuvõttev PowerPointi esitlus viljapuudest ja marjapõõsastet koos kordamisega.

 
Liitmine ja lahutamine 20-ne piires, aeg

Tunnis kasutatud keskkonnad

Kahoot
Mate talgud

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

1. Kõigepealt kordamine Kahoot keskkonnas, kus oli ülesandeid aja ja liitmise, lahutamise kohta.
2. Seejärel ülesanded keskkonnas matetalgud.

Klass: 1b

Õpetaja: Liliana Kester; Pärnu Vanalinna Põhikool

Aeg: aasta, tund, aasta, nädal, liitmine, lahutamine.

 
Tuletised

Kasutatud rakendus või keskkond:

Kahoot

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kuna Kahoot tekitab elevust, siis parem oleks sellega tundi lõpetada. Esimene kord kasutades läheb pisut aeg, kuni jõutakse äpp nutivahendisse tõmmata.

Klass: 11a ja 11b

Õpetaja: Kaia Metsaalt; Pärnu Ühisgümnaasium

tuletis, astme tuletis, korrutise tuletis
Nutikad Hiinlased

Video Hiina laternate mesterdamisest

Kasutatud rakendus või keskkond:gami

Tellagami – Android   iOS
Answergarden.ch
QR code
Youtube.com
Õpilane: kahoot.it
Õpetaja: getkahoot.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Alustasime tundi sissejuhatava videoklipiga tänasest tunniteemast, mille valmistasin ette keskkonnas Tellagami. Tunnis kasutasin oma arvutit läbi projektori. Kuna kõikidel õpilastel polnud oma seadet kaasas, siis moodustasid osad õpilased paarid.

Edasi lugesime õpikust peatükki hiinlaste ja nende leiutiste kohta ning arutasime neil teemadel. Lapsed said loetu kohta lisada endale meelde jäänud olulisemaid märksõnu keskkonnas Answergarden.ch.

Seejärel avasid õpilased QR koodi lugejaga koodi, mille taga peitus youtube.com video, sellest, kuidas meisterdada Hiina laternat. Kuna video oli inglise keelne tuli aru saada, millest jutt.

Tõlkisime kolm sõna, mida on vaja laterna meisterdamiseks. Selleks kasutaks igaüks oma nutiseadmes olemasolevat sõnastikku.

Tunni lõpetasime kahoot.it testiga, kus iga õpilane sai oma teadmised proovime panna väikese võistluse näol.

Klass: 5c

Õpetaja: Maris Üürike; Rääma Põhikool

leiutised, trükikunst, meisterdamine