Käänamine

Tunni ülesanded Padleti seinal IMG_3937

Tunnis kasutatud rakendused/keskkonnad:

Padlet – juhend
LearningApps juhend
Miksike – juhend
Kubbu (ei avane paljudes nutiseadmetes)  – juhend
EasyNotecards – juhend
SimpleMind – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased lahendavad omas tempos ülesandeid, mis õpetaja on varem Padlet-tahvlile kogunud. EasyNotecards`i bingot ja LearningAppsi tagaajamist saab mängida ka kahe- või kolmekaupa rühmas (mida klassis osaliselt ka kasutati). Tööd sai teha õpiku abiga (Piits, L. jt lk 89).

Tunni lõpus koostavad kiiremad Simple Mind rakendusega mõistekaardi.

Klass: 5A

Õpetaja: Mare Hallop; Pärnu Vanalinna Põhikool

käänamine, käänete grupid, käände nimetus, käände küsimus, küsimus sõna kohta, käändevormi moodustamine, sõnavormi käände määramine

 

 
Küllastumata ühendid

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased lahendasid harjutusi LearningApps keskkonnas.
Õpetaja aitas, kui abi oli vaja.
(8 õpilasest oli kohal 3 õpilast, kahel oli nutitelefon, üks tuli õpetaja lauaarvuti taha harjutusi tegema)

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Harjutust tehti mitmeid kordi, sest eesmärk oli lahendada niikaua, et kõik vastused oleksid õiged.
E-kooli lisasin faili QR-koodide ja linkidega, et õpilased saaksid kodus veel harjutada, ka puudujatel võimalus harjutusi teha.

Klass: 11c

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Alkeenid, alküünid, küllastumata ühendid, hüdrogeenimine, hüdraatimine.
Elektrolüüdid. Iooniliste ainete lahustumine

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

* PowerPoint esitlus Elektrolüütide ja lahustumise kohta. (Kuna eelmisel nädalal oli sissejuhatus uude teemasse – Elektrolüüdid – ja puudus 11 õpilast, siis kasutasin meeldetuletamiseks.)
* TV harjutuste lahendamine. (Kasutasime Liina Karolini “Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik” I osa) TV 5.1 ül. 1.
* TV 5.1 ül. 2 ja 3 kohta on LearningApps keskkonnas harjutus ja seal lahendades on võimalik teha õigesti ka TV harjutused.
* TV 5.2 ül. 1-4. TV 5.2 ül. 4 kohta harjutus LearningApps keskkonnas (Märkimine tekstis.) – seal lahendades võimalik TV-s õiged vastused alla joonida ja õpetaja ei pea seda enam kontrollima.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kasutasime QR-koodi, et harjutuseni jõuda (LearningApps keskkond genereerib igale harjutusele oma koodi.).
E-kooli lisasin faili QR-koodide ja linkidega, et õpilased saaksid kodus veel harjutada, ka puudujatel võimalus harjutusi teha

Klass: 10

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Elektrolüüdid, mitteelektrolüüdid, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, eksotermiline protsess, endotermiline protsess, ioonide hüdraatumine.
Anorgaaniliste ainete põhiklassid – kordamine

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Näitasin tunni algul seinale, mismoodi harjutusi lahendada ja parandada, kui vastavusse seadmisel valesti läks.
Õpilased lahendasid harjutusi LearningApps keskkonnas.
Arutasime koos küsimusi, mis tekkisid harjutuste lahendamise käigus, põhjendasime oma valikuid.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kasutasime QR-koodi, et harjutuseni jõuda (LearningApps keskkond genereerib igale harjutusele oma koodi.).
Sama harjutust võiks lahendada mitu korda, kui tekib vigu sisse.

Klass: 10

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Oksiid, hape, alus, sool
Anorgaaniliste ainete põhiklassid ja mool – kordamine.

Tunnis kasutatud harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kuna sel päeval oli 15 õpilasest tunnis 4 ja neil ei olnud kõigil nutiseadmeid, millega interneti vabaühendus, siis tegid poisid koos harjutusi. Ja väga hea oli kasutada seda tundi kordamiseks – puudujad saavad lahendada harjutusi kodus, sest e-kooli lisasin faili QR-koodide ja linkidega.

Õpilased lahendasid harjutusi LearningApps keskkonnas.
Arutasime koos küsimusi, mis tekkisid harjutuste lahendamise käigus, põhjendasime oma valikuid. Õpetajana näitasin harjutust ka seinale.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kasutasime QR-koodi, et harjutuseni jõuda (LearningApps keskkond genereerib igale harjutusele oma koodi.).
Sama harjutust võiks lahendada mitu korda, kui tekib vigu sisse.

Klass: 9

Õpetaja: Ly Kupri; Pärnu Vene Gümnaasium

Oksiid, hape, alus, sool, mool, molaarmass, molaarruumala, Avogadro arv.
Millised loomad mulle meeldivad?

learning

Tunni materjalid:

Quizlet
Learning APPS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

1. Trükkida sisse rakenduse aadress ja teha endale konto.

2. Õpilased õpivad uusi sõnu kõigepealt iseseisvalt, siis teevad harjutusi grupis. Ülesanded on rakenduses üles ehitatud selliselt, et saab ka omavahel võistelda. Kes vastab ja kirjutab kõige kiiremini uusi sõnu.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Õpetaja näitab suurt pilti, abistab õpilasi oma nuti kasutamisel, kaasab neid õpilasi kellel nuti rohkem käpas abistama teisi.

Klass: 7a

Õpetaja:  Rääma Põhikool

Uued sõnad, uued väljendid, hääldus, grammatika
Esimesed sammud digiõppel

learning

Kasutatud LearningApps harjutused:

Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

 

ERR digiarhiiv

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kooli Wi-Fi võrgu leidmine nutiseadmest, sisselogimine ja etteantud ülesannete täitmine.

Klass: 1b

Õpetaja: Aive Jöffert; Rääma Põhikool

Wi-Fi võrgu nimi, parool, otsing, äpp, liitsõna, ristsõna, kuulamisülesanne, joonistamine, mõistatus, tekstülesanne, lohistamine
Kordamine – inglise keele grammatika

learning

Kasutatud rakendus või keskkond:

Ristsõnad 1
Ristsõnad 2

Faktiküsimused 1
Faktiküsimused 1

“who” küsimused
Aegade ülesanne

Lünktekst 1
Lünktekst 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

“Who” küsimused, grammatika, faktid UK ja USA kohta, ebareeglipärased tegusõnad, võrdlusastmed.

Õpilased lahendasid ristsõnu, vastasid faktiküsitlustele, täitsid lünktekste.

Soovitused kasutamisel ainetunnis:

Sobib kasutamiseks, tunni alguses meeldetuletuseks või kordamiseks, samuti kinnistamiseks

Klassid: 9,8,7,6,5

Allikas: Rääma Põhikool

“Who” küsimused, grammatika, faktid UK ja USA kohta, ebareeglipärased tegusõnad, võrdlusastmed
Õpikeskkond LearningApps keeleõppe abilisena

learning

Kasutatud rakendus või keskkond:

LearningApps harjutus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Saadetud e- kooli kaudu õpilastele tunnis kasutususele võetava rakenduse aadress. Samuti oli võimalik see QR koodiga klassis telefoni või tahvlisse tõmmata.

Tunnis kasutasin oma arvutit läbi televiisori. Õpilased nägid, kuidas ma jõudsin vastava rakenduseni ning tegid seda oma nutiseadmel järgi. Kui keegi jäi hätta, aitasid klassikaaslased. Abilisi jagus.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Leian, et on mõtekam kasutada teatud konkreetset tunni osa (kas siis uute sõnade õppimiseks, kordamiseks, kinnistamiseks või kontrollimiseks.)

Klass: 8

Õpetaja: Rita Pärnpuu; Rääma Põhikool