Kasutatud rakendus või keskkond: Socrative Livebinders  Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Tunni eesmärk: sooritada elektrooniline test ning seejärel lisada viimane ülesanne oma digimappi. Tunni kestvus: paaristund (2x45 minutit). Esmalt lahendasid…
Continue Reading