image_pdfimage_print

Nurk ja nurga liigid

Tunnis kasutatud harjutused: Enesekontrollitestid Eesmärk: Õpitud materjali kinnistamine Uute oskuste omandamine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö käik: Mis on nurk? Millised on nurga liigid? Kuidas ja millega nurga suurust kindlaks teha?…
Continue Reading

Ruutfunktsioon. Parabool

Tunnis kasutatud keskkonnad/harjutused: GeoGebra Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:  Ülesanne: konstrueerida erinevaid ruutfunktsioone, katsetada liugurite abil kordajate parameetrite muutmist ning lõpuks animeerida. Liikuvatele paraboolidele seadistada „jälje“ jätmine, katsetada erinevate värvidega jne.…
Continue Reading