Tunnis kasutatud keskkonnad Eesmärgid: Huvi äratamine aine vastu Õpitud materjali kinnistamine Uute oskuste omandamine Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine Töö käik: Õpilased tutvuvad kodunduse tunnis erinevate viljadega, kuulavad õpetajat ja arutavad omavahel.…
Continue Reading